Konspirační teorie, které se časem staly pravdou

3.7/5 - (3 votes)

Vznikají velmi snadno, šíří se ještě rychleji a potvrdit jejich důvěryhodnost je mnohdy nemožné. Konspirační teorie jsou stále více rozšířené. Otázkou ale je, jsou špatné? A kdo rozhoduje o jejich pravdivosti? Velmi často vzbuzují kontroverzi a rozdělují publikum na ideologické tábory. Dokud však neexistují nezvratné důkazy pro potvrzení nějaké teorie, často je lidé s lepším vzděláním v daném tématu definují jako konspirační teorie. V některých případech tomu tak skutečně je, ale historie již několikrát prokázala, že označování něčích subjektivních závěrů za konspirační teorii může být také pokusem o zatajení zločinu. Níže uvádíme 3 konspirační teorie, které se ukázaly jako pravdivé.


Škodlivá azbestová vlákna

Obvykle byly skutečné konspirační teorie v průběhu let bagatelizovány. Nejinak tomu bylo v případě azbestových vláken. Zmíněný materiál se začal používat ve stavebnictví od 19. století. Největšímu rozmachu se ale těšil ve 20. století, kdy jeden z prodejců azbestocementových střešních krytin nazval tuto krytinu Eternitem. Kromě tepelné izolace, lehkosti, nízké ceny a také odolnosti vůči ohni a povětrnostním vlivům, byla vyzdvihována také dlouhá trvanlivost výrobku.

Postupem času se začaly rozvíjet teorie o potenciální škodlivosti azbestu. Lékařům se začaly hromadit případy různých typů onemocnění, a to především plicních. Postiženými byli především stavební dělníci a lidé žijící v domech, s eternitovou krytinou. Výrobci však pokračovali ve výrobě a prodeji materiálu, který jim přinášel zisk.

Uplynulo mnoho let, než bylo oficiálně uznáno, že azbestová vlákna jsou škodlivá pro lidské zdraví. Konkrétně v České republice byl azbest zakázán v roce 1999. Dnes víme, že vdechování azbestu vede k tzv Azbestóze a nese riziko četných rakovin, včetně rakoviny hrtanu, ledvin, průdušek a vaječníků.

Vraždy v sanitce

Konspirační teorie, která se ukázala jako pravdivá, pomohla v tomto případě skoncovat s opravdu hrůznými zločiny. Na první dobrou, se může zdát teorie o zdravotnících, kteří vraždí pacienty v sanitkách jako pořádné sci-fi. Přesto k těmto případům skutečně došlo, a to v roce 2002 v polském městě Lodž.

Zprávy o zvyšujícím se počtu úmrtí lodžských občanů, kterým byla přivolána záchranka, dlouho nikdo nebral vážně. Byly rychle racionalizovány – vždyť záchranná služba nejčastěji vyjíždí k lidem ohroženým na životě. Později vyšla najevo odporná spolupráce „lovců kůží“ mezi zaměstnanci lodžské záchranné služby a pohřebními ústavy.

V průběhu deseti let, byl podán Pavolun mnoha lidem, kteří se s důvěrou svěřili do péče lékařů a záchranářů. Tento lék blokuje funkci svalů a způsobí smrt udušením, aniž by umírajícího uvedl do bezvědomí.  

Přestože bylo obviněno více než několik desítek zaměstnanců záchranky a pohřební společnosti, nakonec byli odsouzeni k výkonu trestu odnětí svobody pouze čtyři lidé.

Vězení CIA v Polsku

Zprávy o zvyšujícím se počtu úmrtí lodžských občanů, kterým byla přivolána záchranka, dlouho nikdo nebral vážně. Byly rychle racionalizovány – vždyť záchranná služba nejčastěji vyjíždí k lidem ohroženým na životě. Později vyšla najevo odporná spolupráce „lovců kůží“ mezi zaměstnanci lodžské záchranné služby a pohřebními ústavy.

V průběhu deseti let, byl podán Pavolun mnoha lidem, kteří se s důvěrou svěřili do péče lékařů a záchranářů. Tento lék blokuje funkci svalů a způsobí smrt udušením, aniž by umírajícího uvedl do bezvědomí.  

Přestože bylo obviněno více než několik desítek zaměstnanců záchranky a pohřební společnosti, nakonec byli odsouzeni k výkonu trestu odnětí svobody pouze čtyři lidé.

Vězení CIA v Polsku

Proč by Spojené státy zřizovaly věznice v Polsku pro lidi podezřelé z terorismu? Takovou otázku si jistě kladlo mnoho lidí, kteří už slyšeli údajně „konspirační teorii“ o věznici CIA ve vesnici Stare Kiejkuty v severovýchodním cípu Polska v letech 2002 – 2005.

Lidé mezi sebou klebetili o tom, že v těchto místech viděli přistávat americká letadla. Pro mnohé absurdní fámy se však ukázaly jako pravdivé. Po letech se prokázalo, že polské služby dostávaly 15 milionů dolarů na provoz zmíněného vězení. Dnes už je veřejně známo, že vězni podezřelí z terorismu byli bez vědomí a souhlasu občanů nejen zadržováni na území Polska ale i mučeni. Během výslechů byl mimo jiné používán řízený waterboarding. Došlo k mnoha porušením ústavy Polské republiky i lidských práv. Vláda celé roky existenci takového vězení popírala, oficiálně byla jeho existence potvrzena v roce 2021.

Sdílet: