Každý z nás má v sobě maličké zárodky rakoviny a je jen na nás, co si s nimi počneme

Pitvou těl osob, které zemřely z jiných důvodů než na rakovinu, se zjistilo, že vysoké procento lidí má v některých částech těla tzv. mikrotumory – buňky, které byly poškozeny karcinogenem a které se časem možná vyvinou v nebezpečné rakovinné buňky. O tom, zda se tak stane, rozhodujeme dnes a denně svým životním stylem.

Více na: osud.cz