Kamenné monumenty nuragy: K čemu sloužily podivné stavby?

Sardinie, která je druhým největším ostrovem ve Středozemním moři patří již dlouhá desetiletí mezi nejnavštěvovanější italské dovolenkové destinace. Tento ostrov vyhledávají všichni, kteří si chtějí odpočinout od shonu velkoměst v krásné přírodě. Lákadlem ostrova jsou kromě tiché horské krajiny a nádherných pobřeží i kamenné věžovité stavby z doby bronzové – nuragy.

Tajemná Nuragská civilizace

Nejtypičtějším znakem Sardinie je tajemná megalitická architektura, která je přiřazována k ještě záhadnější Nuragské civilizaci. Archeologové si myslí, že Nuragovci pravděpodobně na Sardinii přišli ze severní Afriky někdy kolem roku 1855 před Kristem, ale ani to není moc jisté, neboť nepoužívali žádné písmo. Celý jejich národ je odjakživa opředen jakýmsi neproniknutelným tajemstvím.

Jediné, co o nich odborníci vědí je to, že byli převážně pastýři, a stavěli velmi zajímavé kamenné věžovité stavby nazývané nuragy. Po celém ostrově se jich nachází téměř sedm tisíc, a nikdo dosud neobjasnil, k čemu vlastně sloužily. Mohly se totiž využívat jako obydlí, jako pevnosti k obraně ostrova, ale mohly to být i královská sídla nebo chrámy. Každý z nuragů má kulatou základnu, která se směrem k vrcholu zužuje a zaobluje. Výška věží se pohybuje od tří do deseti metrů, výjimečně však byly vysoké i dvacet metrů.

Zajímavostí je, že starověcí stavitelé při stavbě nuragů nikdy nepoužívali žádnou maltu, přesto měly vnitřní prostory klenby, ale i schody, po kterých se dá ještě dnes vyjít až nahoru. Vstup téměř do každé věže je na úrovni země, jen výjimečně je vyvýšený a většinou orientovaný k jihu.

Žádné stopy po dveřích se nenašly, archeologové si však myslí, že byli buď dřevěné nebo kamenné. Vnitřní prostory nuragů se liší, někde schody začínají v malé chodbičce, která vede od vchodu, v jiných stavbách však schody začínají až ve vnitřních prostorech, kde schodiště nezačíná přímo od podlahy, ale až ve výšce několika metrů.

Postupem času si starověcí stavitelé nuragy rozšiřovaly, až vznikaly komplexy s velmi zajímavými půdorysy. Kdo z vás někdy navštíví ostrov Sardinii, rozhodně si nenechte ujít tuto tajemnou megalitickou architekturu.

Sdílet: