Jsou pyramidy prastarým globálním symbolem, který po sobě zanechali Bohové?

2.5/5 - (2 votes)

Pyramidy jsou archeologické památky, které můžeme obdivovat po celém světě. Proč je stavělo takové množství kultur napříč světem? Jde snad o prastarý globální symbol, který po sobě zanechali bohové?

Mezi nejznámější pyramidy patří ty z Egypta a Mexika, ovšem tyto stavby se neomezují pouze na tyto dvě země. Jen ve střední Americe je více než 1000 pyramid. V Číně je 300 pyramid a v Súdánu více než 200. Egypt jich má přibližně 120.

Otázka, která trápila lidstvo od nepaměti, se týká způsobu jejich výstavby. Jak mohou být, tak dokonalé bez pomoci jakékoliv technologie? Jak je možné, že je vystavěly různé kultury v různých koutech světa a vypadají tak stejně? Jde o světový fenomén, který zmátl nejednoho archeologa napříč staletími.

Jedním z nejlepších příkladů neuvěřitelného starověkého inženýrství a architektury je bezpochyby Velká pyramida v Gíze. Považována za největší a nestarší ze tří egyptských pyramid, je inženýrským zázrakem, který byl podle učenců postaven během 20 let.

Nicméně časový interval 20 let otevírá další otázky. Aby staří Egypťané dokončili stavbu ve zmíněném čase, museli by každých devět sekund opracovat, přepravit a položit vápencový kámen na své místo. Jak to udělali? Mnohé z v vápencových bloků pocházejí z lomů vzdálených až 500 kilometrů od místa stavby.

Existuje hned několik současných inženýrů, kteří se shodli na závěru, že lidé toto dílo jednoduše nemohli stihnout za dvacet let. Stejně jako existuje mnoho teorií o tom, jak byly pyramidy postaveny a žádnou z nich nelze ignorovat ani přijmout.

Tyto teorie zahrnují mimozemské návštěvy, levitování bloků pomocí zvukového systému a antigravitace, tisíce dělníků táhnoucích dlouhá lana a rampu, která musí být téměř 2 míle dlouhá, aby k ní dosáhla.

Jak a kdo postavil tento inženýrský zázrak? Měli stavitelé pyramid nějaký druh „ztracené“ pokročilé starověké technologie, o které nevíme? Nebo to byla čistá práce? Zajímavé je, že tyto struktury jsou tak jemně zarovnané a architektura tak precizní, že i dnešní moderní inženýři s naší technologií a výkonnými nástroji by měli problém je tak elegantně reprodukovat. To je fakt. Ale Velká pyramida v Gíze a její doprovodné stavby nejsou jen architektonické zázraky. Velká pyramida v Gíze je možná nejúžasnější pyramidou, která kdy byla postavena.

Jak jen to mohli dokázat?

Velká pyramida, jeden ze sedmi divů světa, zůstává nejen archeologickou záhadou, ale také geografickým zázrakem. Proč byly postaveny egyptské pyramidy? Jak se starověkým Egypťanům podařilo umístit Velkou pyramidu v Gíze přesně do středu celé zemské masy Země?

Východní/západní rovnoběžka, která protíná většinu pevniny, a severní/jižní poledník, který protíná většinu pevniny, se protínají na dvou místech na Zemi, jedno v oceánu a druhé u Velké pyramidy.

Navíc každá ze čtyř stran velké pyramidy je téměř přesně zarovnána se čtyřmi světovými směry, ale takový nástroj byl vynalezen až o tisíce let později. Ale co je možná ještě záhadnější, je, že zatímco pyramidy byly stavěny v Egyptě, starověcí lidé dělali totéž po celém světě: ve Střední Americe, Jižní Americe, Asii, a dokonce i v Evropě atd.

Vědci našli pyramidy na vzdálených tichomořských ostrovech, a dokonce i v Indii a Mexiku, díky čemuž se staly celosvětovým fenoménem. Také mnohé z pyramid jsou si velmi podobné, zdá se, že měly stejné metody plánování, stavby, skoro jako by se starověký člověk při stavbě pyramid řídil tajemným vzorem.

Pyramidy, symbol starověkého světa?

Jak Richard Cassaro chytře ilustruje na obrázku níže, mnoho pyramid je téměř identických. Najdeme pyramidy v Indonésii, Mexiku a Egyptě, které jsou si tak podobné, že je těžké si myslet, že tyto starověké kultury nebyly nějakým způsobem propojeny.

Jak je možné, že existuje tolik podobností mezi starověkými indonéskými pyramidami, mexickými pyramidami a pyramidami nalezenými ve starověkém Egyptě? Je možné, že starověké kultury před tisíci lety následovaly „vzorec“?

Je pouhá náhoda, že po celé planetě jsou rozmístěny tisíce pyramid? Pokud staré civilizace nebyly před tisíci lety propojeny, jak můžeme vysvětlit takové kulturní a architektonické podobnosti? Co nám chybí?

Sdílet: