Ježíš Kristus nebyl ukřižován, ale zemřel v Indii, tvrdí provokativní dokument

4.5/5 - (2 votes)

Provokativní dokument naznačuje, že Ježíš Kristus – židovský kazatel a přední postava křesťanství – byl budhistický mnich. Dokument tvrdí, že Ježíš nebyl ukřižován a že strávil desítky let cestováním a nakonec byl uložen k odpočinku v chrámu Roza Bal, který se nachází ve Srinagaru v Indické provincii Kašmír.

Dokument je založen především na zkoumání období v Ježíšově životě, o kterých toho zatím moc nevíme – tedy jeho věku mezi 13 a 29 lety. Výzkum naznačuje, že důvod, proč nic nevíme o místě jeho pobytu je ten, že byl silně ovlivněn Budhismem.

Dokument odvysílaný na BBC naznačuje, že Ježíš Kristus nebyl ukřižován, a že byl buddhistickým mnichem. Tento zajímavý dokument pokládá nespočetné otázky, na které mnozí jednoduše odmítají hledat odpovědi.

Příběh křesťanství zahrnuje nejslavnějšího muže v historii, stejně jako nejslavnější událost v historii – ukřižování.

Pro některé, nebo možná pro většinu věřících, je to, že byl Ježíš přibit na kříž, zemřel a později vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa považován za definitivní pravdu. Nicméně v průběhu historie se našli mnozí, kteří tyto události zpochybňovali. Copak je možné, aby dospělý zdravý muž zemřel po pouhých šesti hodinách na kříži, když ostatní tam umírali několik dnů? Nebyl spíš omámen? A co se opravdu stalo v jeho hrobce? Pokud nevstoupil na nebesa, kam se ústřední postava křesťanství poděla?

Spousta autorů nechce riskovat podkopání základních idejí na kterých křesťanství stojí, a proto se na tyto otázky odmítá ptát. Nejzásadnější částí příběhu Ježíše Krista je bezpochyby myšlenka, že vstal z mrtvých – vzkříšení, hlavní příběh na kterém stojí křesťanství.

Ale uvedený dokument se ptá, zda vše nebylo trochu jinak. Byl Ježíš po událostech vedoucích k jeho ukřižování exkomunikován? Uprchl do Himalájí? Podle dokumentu strávil Ježíš roky šířením svých myšlenek ve vzdálených svatých městech jako je Jagannath, Rajagriha a Benares, a nakonec uprchl do Himalájí, kde pokračovat ve studii Budhismu.

Řada autorů, včetně německého historika Holgera Kerstena zabývajícího se životem Ježíše Krista naznačuje, že se nakonec usadil v Sindhu mezi Árji. Dokument vysílaný na BBC také tvrdí, že Ježíš uprchl před smrtí do Afgánistánu, spolu s několika dalšími židovskými uprchlíky. Místní legendy zdá se tuto teorii potvrzují, a naznačují že Ježíš strávil několik let v údolí Kašmír a zůstal zde až do své smrti ve věku 80 let.

Ježíšova ztracená léta

Ježíšova ztracená léta (nebo také temná léta) odkazují na nezdokumentované období jeho života mezi batoletem a začátkem jeho ministrování podle Nového zákona. Evangelia nám ukazují vztah mezi jeho narozením, následnou cestou do Egypta a útěk před Herodovým hněvem (Matouš 2:13-23).

Také zmiňují Pannu Marii a mladého Ježíše žijící v městě Nazaret (Matouš 2:23, Lukáš 2:39-40). Také zde máme ojedinělý záznam o návštěvě Jozefa, Marie a Ježíše ve městě Jeruzalémě k oslavě Pesachu, když bylo Ježíšovi 12 let (Lukáš 2:41-50).

Nicméně poté je v záznamech mezera pokrývající 18 let Ježíšova života (mezi jeho 12 a 30 rokem). Kromě obecných informací o tom, že se Ježíš zdokonaloval ve svém vědění, úrovni na jaké komunikoval s ostatními a ve prospěch lidí i Boha (Lukáš 2:52) neříká Bible nic konkrétního o jeho životě během této doby.

Obecné mínění křesťanské komunity je takové, že Ježíš žil celou dobu v městě Nazaret. Nicméně autoři Gruber a Kersten jsou přesvědčeni, že budhismus měl zásadní vliv na život a učení Ježíše. Tvrdí, že Ježíš byl ovlivněn učením a praktikami “Terapistů”, které popisují jako učitele Theravádské buddhistické školy která byla založena v Judee.

Gruber a Kersten tvrdí, že Ježíš žil jako vzorný budhista a učil Budhismus své učedníky. Jejich tvrzení jde ve stopách Barnetta Hillmana Streetera z Osfordské školy Nového zákona, který ve třicátých letech tvrdil, že morální učení Buddhy se nápadně podobá Kázání na hoře, sbírce promluv a učení které jsou připisovány Ježíšovi a zapsány v Matoušově evangeliu (kapitoly 5, 6 a 7).

Toto kázání je nejdelší souvislou částí Ježíšovi řeči, kterou Nový zákon obsahuje, a jde o jednu z nejvíce citovaných částí evangelií. Mnoho učenců věří, že Ježíš mohl být inspirován budhismem a že Tomášovo evangelium a množství rukopisů které byly nalezeny v Nag Hammadi tuto domněnku potvrzuje.

Není bez zajímavosti, že v roce 1887 ruský spisovatel Nicholas Notovitch navštívil Indii a Tibet. Uvedl, že v klášteře Hemis Ladakh slyšel o rukopisu o “životě Svatého Issy, Nejlepšího ze Synů Člověka”. Issa je arabský překlad jména Ježíš.

Záznam z jeho cest, společně s textem přeloženým z rukopisu “Život Svatého Issy” byl publikován ve Francii v roce 1894 po názvem “Neznámý život Ježíše Krista”, a později byl přeložen do angličtiny, němčiny, španělštiny a italštiny.

Sdílet: