Jeskyně Royston: její účel a rytiny, které ji zdobí jsou dodnes záhadou

4.5/5 - (2 votes)

Starobylá uměle vytvořená jeskyně Royston se nachází v anglickém Hertfordshire. Obsahuje podivné symboly a rytiny, které byly vytvořeny před téměř 1000 lety a dodnes zůstávají záhadou.

Podle dostupných informací není známo, kdo jeskyni vytvořil nebo k čemu sloužila. Kolují spekulace o jejich spojení s templáři, nebo také o jejím využití co by skladiště augustiniánů. Jiná teorie zase tvrdí, že šlo o neolitický pazourkový důl. Dodnes nebyla žádná z teorií oficiálně potvrzena a původ jeskyně Royston zůstává záhadou.

Objev jeskyně

Roystonská jeskyně byla objevena v srpnu 1742 dělníkem ze stejnojmenného města, který v oblasti kopal díry. Během své činnosti našel šachtu vedoucí do umělé jeskyně, která byla napůl zaplněná zeminou a kameny.

V době jejího objevu se odborníci pokoušeli z jeskyně odstranit veškerou zeminu a kameny ve víře, že najdou poklad. Nic však neobjevili, kromě zajímavých soch a rytin.

Umělá komora je vytesaná do skalního podloží měřící přibližně 7,7 metrů na výšku a 5,2 metrů na šířku. Uvnitř se nachází vyvýšený osmiboký schod, o kterém se mnozí domnívají, že sloužil ke klečení nebo modlitbám. Podél spodní části stěny jsou vidět neobvyklé řezby. Odborníci se domnívají, že tyto reliéfní rytiny byly původně barevné, i když v důsledku plynutí času zůstaly viditelní jen velmi malé stopy barvy.

Rytiny jsou většinou náboženského rázu a vyobrazují svatou Kateřinu, svatou rodinu, ukřižování, svatého Vavřince a postavu s mečem, což by mohl být svatý Jiří nebo svatý Michael. Pod rytinami jsou také otvory, ve kterých mohly být svíčky nebo lampy, které by díla osvětlovaly. Několik postav a symbolů nebylo dodnes identifikováno.

Teorie související s Roystonskou jeskyní

Jednou z hlavních teorií o původu jeskyně, která je spojena s určitými konspiracemi, je , že jí využíval středověký náboženský řád Templářských rytířů ještě před jejich zánikem v roce 1312. pak existuje ale druhá strana, která rázně kritizuje toto spojení.

Někteří věří, že jeskyně byla rozdělena do dvou úrovní dřevěnou podlahou. Figurky poblíž poškozené části jeskyně zobrazovaly dva rytíře na jednom koni, což může být pozůstatek templářského symbolu. Historik Nikolaus Pevsner napsal, že datum rytin je těžké odhadnout. Byly sice popsány jako anglosaské, ale je pravděpodobnější, že jsou různého data mezi 14. a 17. stoletím.

Další teorie popisuje Roystonskou jeskyni jako skladiště pro augustiniány. Jak naznačuje název, augustiniáni byli řádem vytvořeným svatým Augustinem, biskupem z Afriky. Založený v roce 1061 našeho letopočtu. Od 12. století byl Royston v Hertfordshire centrem mnišského života a augustiniánské převorství zde pokračovalo bez přerušení téměř 400 let. Místní augustiniáni údajně používali jeskyni jako chlazený sklad pro své zboží a jako kapli.

A v neposlední řadě se mnozí domnívají, že jeskyně mohla být ve skutečnosti neolitický pazourkový důl, který byl vytvořen již 3000 let před našim letopočtem. Zde se měl těžit pazourek k výrobě seker a jiných nástrojů. Křída z této oblasti však poskytuje pouze malé pazourkové uzliny, obecně nevhodné pro výrobu seker, takže tato teorie by mohla být zpochybněna.

Odhalení „záhad“ jeskyně Royston Dodnes zůstává velké množství tajemství o tom, kdo vytvořil jeskyni a za jakým účelem. Vždy existuje možnost, že skupina, která jeskyni vytvořila ji v určitém okamžiku opustila a nechala ji používat jinou skupinou. Záhada obklopující jeskyni a sochy, které se v ní nacházejí, z ní činí zajímavé místo pro návštěvníky, kteří chtějí spekulovat o původu tohoto starověkého zázraku.

Sdílet: