Jak vypadá budoucnost české armády?

Koncepce výstavby Armády České republiky 2025. Koncepce počítá s nákupem celé řady vojenské techniky – mimo jiné samohybných houfnic, zbraňových systémů pro C-RAM úkoly a výhledově raketometů.

Samohybné dělo

Koncepce obsahuje dva milníky – 2020 a 2025. První milník si klade za cíl odstranit hlavní současné nedostatky Armády ČR a připravit půdu pro postupný nárůst schopností. Milník 2025 se ponese ve znamení rozvoje a budování nových schopností Armády ČR.

Důležitou část koncepce zabírají modernizační projekty vojenské techniky a také získání nových schopností díky nákupu nových typů zbraní. Kromě notorických známých – jako je pořízení pásových bojových vozidel pěchoty, 3D radarů nebo nákup velitelských a štábních vozidel – koncepce zmiňuje i mediálně neznáme nebo opomíjené projekty.

Zdroj: armadninoviny.cz