Existují přesvědčivé důkazy o tom, že Gízská plošina byla v minulosti zaplavena

Rate this post

Egyptské pyramidy společně se sfingou na Gízské plošině jsou možní o stovky tisíc let starší, než tvrdí přední historici. Někteří z nich totiž tvrdí, že existuje dostatek důkazů o tom, že plošina byla v minulosti silně zaplavena.

Ve skutečnosti by tyto starověké stavby mohly předcházet samotné obyvatele staroegyptské civilizace. Archeologové totiž zjistili, že sfinga, chrám a prvních 20 řad velké pyramidy vykazují vyšší úroveň eroze. Tento závěr je vede k úsudku, že jde množná o jednu z mnoha velkých staveb, které přežili velkou potopu.

O pyramidách, jejich vlastnostech a zpracování se vedly mnohé teorie. Dlouhá léta si svět láme hlavu nad tím, jak tehdy mohli lidé bez využití moderní technologie postavit díla, tak velkolepá a smysluplná, že doslova předčila svou dobu.

Nejnovějším a nejzajímavějším poznatkem poslední doby je však fakt, že krajina Gízské plošiny vykazuje známky vodní eroze. To vede odborníky k domněnce, že byla celá oblast v historii potopena. Díky nově objevené fosilii je tato teorie mnohem věrohodnější.

Jedním z prvních, kdo věřil v tuto teorii byl Dr. Robert Schoch, americký docent přírodních věd na univerzitě všeobecných studií. Věnoval svůj čas prošetřováním toho, zda jsou stavby na Gízské plošině starší než se píše. Na počátku devadesátých let navrhl, že sfinga byla postavena o tisíce let starší. Návrh byl založen na základě erozních vzorků vody nalezených v horách a okolních skalách.

Dr. Schoch není jediný, kdo je přesvědčen o tom, že plošina byla zatopená. Archeolog Sherif El-Morsi, který na Gízské plošině pracuje více než dvě desetiletí, své přesvědčení o potopě publikoval v článku pro web Gigal Research. Mimo jiné ve své práci uvádí, že povodeň byla velká a důkazy existují jak na samotných stavbách, tak i v jejich okolí.

Jestliže jsou jejich úvahy správné, pak jsou pyramidy i sfinga důkazem toho, že v minulosti existovalo mnoho vyspělých velkých civilizací, které zmizely beze stopy.

Zdroj: info440

Sdílet: