Existují důkazy o pokročilých civilizacích žijících na Zemi před více než 100 000 lety?

Co vše ve skutečnosti víme o historii lidské rasy? Opravdu byl náš druh na Zemi jen pár tisíc let, jak hlásají vědci hlavních proudů? Nebo je možné, že starověké pokročile civilizace obývaly naši planetu před stovkami tisíc let?

Když se poohlédneme zpět po nedávných objevech, mnohé z nich poukazují na možnost, že vyspělé civilizace se na Zemi mohly objevovat mnohem dřív, než by kdokoliv z nás předpokládal. Proč se ovšem tradiční vědci rozhodli „ignorovat“ detaily a stopky dokládající jejich existenci, zůstává pro mnohé záhadou.

Důkazy o civilizacích, které obývaly naší planetou ještě před zaznamenanou a dobře zmapovanou historií, lze najít v každém koutě světa. Ve starověkém Egyptě, Mesoamerice, nebo v Sumerských textech, které hovoří o velkolepých civilizacích, velkých vládcích a „zlatém věku“, který trval tisíce let.

Jedním z nejlepších příkladů těchto civilizací, starších více než 100 000 let, je objev z Afriky. K neuvěřitelnému nálezu došlo v Jižní Africe, přibližně 150 km západně od přístavu Maputo. Jsou zde viditelné pozůstatky gigantické metropole, jejíž plocha zabírá přibližně 1500 km čtverečních.

Podle archeologů je oblast součástí mnohem větší komunity o celkové rozloze 10 000 čtverečních kilometrů. Podle geologického datování, byla postavena před 160 až 200 tisíci lety. V okolí bylo také objeveno hned několik zlatých dolů, proto se archeologové domnívali, že neznámá civilizace, se zde musel usadit především kvůli těžbě zlata. V této souvislosti někteří poukazují na souvislost s příběhy o Anunnaki.

Afrika není jedinými místem, s takovými poklady. V Amazonii byly také objeveny další stopy neznámých civilizací, které oblast musely obývat ještě před výskytem Inků a jejich předků. Do objevu těchto pozůstatků, si nikdo nedokázala ani představit, že by zrovna tuhle část Amazonie někdy někdo obýval.

Rychlé odlesňování v kombinaci s aplikací Google Earth ovšem odhalilo 210 geoglyfů v pásmu o šířce 10 až 250 kilometrů. Stejně jako neuvěřitelné linie Nazca, lze neuvěřitelné geometrické, zoomorfní a antropomorfní vzory Amazonie sledovat ze vzduchu. Objev byl učiněn poblíž hranic mezi Bolívií a Brazílií.

Celkově je Amazonský prales plný tajemství, které by nám pravděpodobně mohly pomoci pochopit, jak starověké civilizace žili v dávné minulosti. Mnoho vědců je například přesvědčeno, že pyramidy Paratoari jsou jen úpatím hřebenu, který může mít podobu přírodní pyramidy. Pak existují odborníci, kteří věří, že tyto struktury byly postaveny v dávné minulosti civilizací, o které jsme ještě neslyšeli.

Právě toto přesvědčení vede mnohé badatele k průzkumu těchto oblastí, aby o pradávných civilizacích zjistili víc a rozbili tak dosavadní antropologický pohled na svět.

Zdroj: INFy

Sdílet:
Loading...