Enochian: zapomenutý jazyk pro komunikaci s Anděly

5/5 - (1 vote)

Podle starověkých učenců existuje dnes již zapomenutý jazyk pro komunikaci s anděly. Nazývá se Enochián. Řeč sestavili okultisté John Dee a Edward Kelley v 19. století a nazvali ji Enochian, protože jak sami uvedli, řeč jim předali samotní andělé, které nazývali enochiánští andělé.

Johen Dee a Edward Kelley měli provádět praktiky související se světem jasnovidectví a spiritualismu pomocí technik, jako je krystaloskopie, která spočívá v upnutí pohledu na předmět vyrobený z reflexního materiálu. K tomu používali především obsidiánové zrcadlo. Tímto způsobem vyvolávali různé entity.

Takto se měli dostat i ke ztracenému jazyku. Získali abecedu, která se skládala s 21 symbolů, z nichž každý odpovídal fenoménu, kdy se psaní provádělo zprava doleva a kupodivu většina zvuků odpovídá těm, které existují v anglickém jazyce.

Zapomenutý jazyk ve starověku

Tyto entity, které vědci ztotožňovali s anděly, jim řekli podrobnosti o historii Enochian. Například, že to byl jazyk, se kterým Bůh stvořil svět, a tedy i jazyk, kterým komunikoval Adam s Evou.

Jazyk se postupně vyvíjel odchodem z Edenu, až se z něj stala hebrejština a prvotní skladby jazyka byly záměrně skryty.

Ale kromě toho všeho okultisté uvedli, že získali více informací získáním komplikovaných tabulek enochiánských „písmen“ a klíčů nebo volání schopných otevřít to, co nazývali „dveře porozumění“.

To vše, jazyk, rituály, invokace a klíče, dalo vzniknout magickému aspektu, o který se později začali zajímat někteří z nejznámějších okultistů, jako Samuel Liddell McGregor Mather, nebo kontroverzní esoterik Aleister Crowley a v některých kruzích se tyto praktiky provádějí dodnes.

Tvrzení Deeho a Kelleyho má samozřejmě své odpůrce. Jedním z nich je lingvista a antropolog Donald Laycock, který jazyk studoval a tvrdí, že jazyk není konzistentní a podezřele se podobá angličtině než hebrejštině.

Je tak na vás na čtenářích abyste si udělali vlastní názor. Protože v těchto otázkách záleží především na tom, zda věříte tomu, co dotyční okultisté říkají nebo ne.

Sdílet: