Emilie Sage a její paranormální dvojče: Mohlo se skutečně zjevovat?

Emilie Sage byla docela obyčejnou učitelkou. Chytrá, atraktivní a zapálená pro učení. Když měla 32 let, zdálo se, že má před sebou zářivou kariéru. Osud si pro ni však připravil zcela jiné překvapení, paranormální. Říkalo se, že Emilie má dvojče-ducha.

Duch se poprvé objevil, když vyučovala ve třídě 17 žákyň. Najednou se objevil a vypadal přesně jako Emilie Sage. Napodoboval její pohyby a dívky vyděsil k smrti. Učitelku vyhodili ze školy a následujících 16 let se jí vedlo velmi špatně. Vystřídala celkem 18 působišť a ze všech musela odejít kvůli svému paranormálních dvojčeti. A nejzvláštnější bylo, že samotná Emilie ducha nikdy neviděla.

V roce 1846 ji přijali jako učitelku na dívčí školu Pensionat ven Neuwelckle v dnešním Lotyšsku. A od té doby o ní nikdo neslyšel.

Příběh Emilie Sage poprvé popsal spisovatel Robert Dale-Owen v roce 1860 na základě svědectví Julie von Güldenstubbe, která navštěvovala Pensionat ven Neuwelckle. Podle ní učitelku tehdejší ředitel zpočátku podporoval a nevěřil povídačkám o tom, že se s ní všude pohybuje duch-dvojník.

I studentky prý měly Emilii rády. Byla inspirativní osobou, která tvrdě pracovala a měla rozsáhlé poznatky z více oborů. Stát se oblíbenou v prostředí prestižní školy, kterou navštěvovaly dcery boháčů a aristokratů, a která byla plná snobství a arogance, to byl úctyhodný výkon. Emilii se to však podařilo. Jenže pak se kolem ní začaly opět dít podivné věci.

Studentky i učitelky si začaly stěžovat na Emilina ducha. Vyhýbali se jí a řediteli se na stole množily stížnosti, které však nejprve ignoroval, protože nevěřil na paranormální jevy. Tvrdil, že dívkám se cosi zdá, nebo že trpí masovou hysterií.

Jenže když ducha vidělo všech 42 dívek v jedné třídě, ředitel už musel zakročit. Stalo se tak během hodiny přírodopisu, když Emilie vysvětlovala žákyním rozmnožování rostlin. Když vyšla ze třídy, aby donesla z kabinetu rostliny, dívky jako jedna polekaně povzdechly. Dvojnice učitelky se totiž zjevila ve třídě.

Většina dívek ihned utekla, pár jich však bylo odvážných včetně Julie ven Güldenstubbe a chtěly se ducha dotknout. Prý se do dvojníka dala vnořit ruka a člověk měl pocit, jako by se prohrabával pavučinami. Tehdy do místnosti vešla skutečná Emilie a duch zmizel.

Ředitel už musel zakročit, rodiče si totiž stěžovali, že jejich dcery jsou vyděšené. Učitelku vyhodil i navzdory jejím zjevným kvalitám a Emilie Sage se vytratila z dějin. O její dvojnici se však mluví také téměř dvě století.

Sdílet:
Loading...