Egyptská kniha snů odhaluje starověké předpovědi budoucnosti

5/5 - (1 vote)

Egypťané věřili, že sny jsou obdobou předzvěstí. Starověcí kněží učili své učence, že když sníte, můžete se stát svědky minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Egyptská kniha snů popisuje situace, jako je pozorování hadů nebo pohled do hluboké studny. Kniha je nejstarším snářem v historii.

Pochází z let 1220 před našim letopočtem. Tedy přibližně z doby faraona Ramsese II. Kniha je známá jako Chester Beatty III Papyrus. Pojmenování je vyjádřením úcty archeologického výzkumu, díky kterému byla kniha objevena, projekt byl financován Alfredem Chesterem Beattym. Byl objeven v roce 1928 v Deir el-Medina, vesnici dělníků, kteří stavěli chrámy a budovy.

Egyptská kniha snů a předpovědí

Egypťané si mysleli, že sny představují vice „mimo čas“, to znamená, že se neřídili lineárním časem, takže mohly promítat minulost, přítomnost a budoucnost. Sny byly také považovány za zprávy od bohů a umožňovaly mysli proniknout prapůvodním oceánem, vesmírnými vodami Nu, ze kterých vzešlo veškeré stvoření, včetně Země.

Před více než 3000 lety praktikovali egyptští kněží tuto oneiromantii, tedy věstění ze snů. Egyptská kniha snů byla nejvyšším představitelem této magie založené na moudrosti Knihy mrtvých.

Pro věštění budoucnosti byly detekovány symboly nebo znaky se snového světa. Oneiromantie se také používala k léčení nemocím, k přijímaní politických rozhodnutí jménem faraonů, rozhodování o místě stavby budov nebo kdy vědět, jak vstoupit do války.

Výklad snů

Egyptská kniha snů zahrnuje 108 snů spolu s jejich výklady. V knize je také popsáno 78 běžných činností a emocí každodenního života ve starověkém Egyptě. Na každé stránce je sen popsán, poté je označeno, za je dobrý nebo špatný a poté je uvedena interpretace a předpověď. Příklady:

„Pokud se člověk ve snu vidí, jak se dívá z okna: Znamená to, že bohové poslouchají jeho nářek.
Ponoření se do řeky: Je dobré být očištěn od všeho zlého.
Spíte s otevřenou pusou: Znamená to, že čehokoli se bojíte, Bůh vyřeší.
Pohled na hada: znamená to bohatství.
Jíst okurku: Špatné znamení, znamená to, že se vaší cestě objeví potíže.
Pohled na jeho tvář v zrcadle: Špatné znamení, znamená to, že přijde jiná žena.
Milování se ženou: Špatné znamení, znamená to smutek.
Pohled do hluboké studny: Špatné znamení, čeká vás vězení.
Vypadáte jako trpaslík: Špatné znamení. Znamená to, že vám bude odebrána půlka života.

Kněží interpretovali na základě toho, zda byl pacient oddaným Horovi nebo Setovi. Hor byl bohem nebes a Set byl bohem pouště, bouře a chaosu. Věřilo se, že sněním lze vstoupit do duchovní roviny a že lze vidět zesnulé lidi a jiné entity. Kněží také vyvinuli praxi vědomého cestování ve snech, která umožňovala vzdálené sledování a telepatii.

Od pradávna byly sny pro lidstvo důležité a záhadné. Zdroj psychologického a duchovního významu, včetně předpovědí a proroctví. Mnoho starověkých civilizací má své vlastní tradice výkladu, jako je tato egyptský Kniha snů.

Sdílet: