Důkaz o pokročilé technologii ve starověkém Egyptě

Architektonické prvky starověkých Egypťanů jsou pro mnohé historiky nepochopitelné. Dodnes nemohou ani ti nejlepší inženýři pochopit, jak mohly být postaveny památky jako například pyramidy s ohledem na technologii, kterou měli lidé ve starověkém světě k dispozici.

Není se tedy čemu divit, že se zrodily spekulace o tom, že starověcí Egypťané vlastnili mnohem pokročilejší technologii, než si historici, kdy představovali. Údajně existuje důkaz, který tuto hypotézu potvrzuje.

Jednou z nejzáhadnějších věcí architektonického vývoje starých Egypťanů je jejich hluboce zakořeněná averze vůči železu. Materiál byl egyptské kultuře poprvé představen v 7. století před našim letopočtem asyrskými útočníky. Kvůli jeho vlastnostem si však Egypťané spojili železo s bohem Sethem, duchem zla.

Skutečnost, že starověcí Egypťané odmítli používat železo pro své umění ani jako součást nástrojů, zmátla historiky. Především proto, že během výstavby pyramid musela být požita konstrukce a nástroje z velmi silných a pevných materiálů.

Časem bylo také zjištěno, že pyramidy jsou vyrobeny z materiálu jako je čedič, žula, křemenec a diorit. Každý z materiálu je velmi obtížný na zpracování, a to i s použitím železných nástrojů. Podle objevených artefaktů používali Egypťané bronzové nástroje, které jsou podstatně méně odolnější než železné nástroje.

Jak se jim podařilo vytvořit takové památky bez moderní technologie?

Z výše zmíněných důvodů tedy logicky vyvstává otázka, jak mohli Egypťané vytvořit tak velkolepé památky, jen za pomocí nástrojů, které měli k dispozici?

V průběhu let archeologové objevili řadu neúplných staroegyptských památek, které samy o sobě vydaly svědectví o tom, jak byly vytvořeny. A co je na nich úplně nejzajímavější? Zdá se, že byly vytvořeny z mnohem silnějšího materiálu, než se předpokládalo.

Totéž lze říct o technologii řezání kamene, technologii lití kamene. Podle historických dokumentů, mohla být využita sluneční energie a čočky, k zaměření silných paprsků na konkrétní místo. Proto je jejich práce tak přesná. Některé kameny v sobě mají přesné otvory, které vypadají jako vyrobené strojem.

Je tedy možné, že Egypťané vlastnili technologie a oplývali vědomostmi, které jim předali nadpozemské bytosti? Zastánci starověkých astronautu jsou přesvědčeni, že ano. Zatímco hlavní proud archeologie o těchto teoriích nechce ani slyšet. Ovšem kde je pravda, se nejspíš nikdy nedozvíme.

Sdílet:
Loading...