Co spojuje vikingského krále s technologii Bluetooth?

Rate this post

Dnes je to už více než 20 let, co svět poprvé objevil komerční aplikaci Bluetooth. Technologii, která vám umožní propojí pevná a mobilní zařízení na krátkou vzdálenost pomocí krátkovlnné rádiové frekvence. Její příběh ale začal už mnohem dříve, a to v letech 958 – 986 u vikingského monarchy Haralda I.

Bluetooth technologie, která umožnila vznik bezdrátových sluchátek, reproduktorů, herních ovladačů a mnoho dalšího, má ve skutečnosti skandinávské kořeny. Ve skutečnosti je název „Blue Tooth“ odkazem na Haralda Gormssona nebo také Haralda I., krále dánského, který vládl v době 958 – 986. Vikingský monarcha byl také známý jako Blåtand – v dánštině „modrý zub“.

Paralela mezi Haroldem I. a názvem technologie je přisuzována Jimovi Kardashovi ze společnosti Intel. Kardash byl jedním z účastníků setkání mezi představiteli počítačového průmyslu, který se konal v roce 1996 za účelem standardizace technologie krátkovlnného připojení. Během jejího vývoje četl román, který vypráví příběh o dobrodružstvích Vikingů a o tom, jak se Haraldovi „Modrému zubu“ Gormssonovi podařilo sjednotit různé dánské kmeny pod jeho korunu.

S myšlenkou sjednocení našel Kardash, který pracoval na bezdrátových komunikacích různých zařízení, paralelu mezi trajektorií monarchy a novou technologií. Tak se přezdívka krále, který zavedl křesťanství do Dánska a upevnil svou moc nad většinou Jutska a Zélandu, respektive největší kontinentální části a největšího ostrova v zemi nakonec stal názvem samotné technologie.

Skandinávský paralela se také odráží na logu Bluetooth. Ikona identifikující technologii používá runové symboly, charakteristické pro germánské a skandinávské jazyky z doby Harolda I. Bluetooth je identifikován fúzí run H a B, monarchových iniciál. Toto je symbol, který se zobrazí na liště nabídek v horní části obrazovky zařízení pokaždé, když zapnete nastavení bezdrátové sítě.

Zdroj: sw

Sdílet: