Co o vás říká váš rukopis?

Váš rukopis může o vaší osobnosti vypovědět mnohé. Například jen to, jak velká písmena píšete, odhalí, zda jste introvert nebo extrovert. Základní rysy a jejich význam byl představen grafoložkou Kathi McKnightovou, která dokáže na základě rukopisu zanalyzovat osobnostní rysy.

Věda, která se touto problematikou zabývá nese název Grafologie. Hojně je využívaná i během vyšetřování trestných činů. Dokonce existují zaměstnavatelé, kteří používají analýzu rukopisu ke kontrole potencionálních zaměstnanců za účelem kompatibility. Kathi McKnightová pro Bussines Insider prozradila: „Jen z analýzy rukopisu se dá odhalit více než 5000 osobnostních rysů.“

Samozřejmě není možné zde odhalit úplně vše, ale grafoložka vytvořila základní přehled, podle kterého můžete odhalit některé aspekty své osobnosti. Upozorňujeme, že jde jen o základy, proto je možné, že se s výroky neztotožníte. Přece jen kdyby to bylo tak jednoduché nestojí za tím celá věda.

Zkuste tedy napsat krasopisem větu „Rychlá zrzavá liška přeskočila líného psa“.  Teď se podívejte na svůj rukopis a zaměřte se na následující.

Velikost písmen a slov

Velká písmena – jste chápaví a velice všímaví, jinými slovy lidé orientovaní.

Malá písmena – dokážete se velmi silně soustředit, jste spíše introvertní

Sklon písma a slov

Žádný sklon, písmena jsou rovná – řídíte se logikou ne emocemi, jste velmi spolehliví a všeteční

Sklon napravo – řídíte se srdcem, jste přátelští, sentimentální a impulzivní, vaší prioritou jsou přátelé a rodina

Sklon nalevo – preferujete práci kde můžete vyniknout hlavně vy, jste sebestřední a konzervativní, myslíte především na sebe a pak až na své okolí

Tlak vyvíjený během psaní

Písmo je hrubé i z páté stránky poznáte, co jste psali na té první. Máte v sobě hodné emocí a prožíváte je velice intenzivně. Umíte pohotově reagovat.

Písmo je tenké sotva se dotýkáte papíru, nadneseně řečeno. Ve světě se pohybujete s lehkostí baletky, své emoce však nedáváte najevo.

Vzhled písmene Y

Je úzké – velmi dobře si vybíráte koho označíte za pravého přítele či kamaráda

Je široké – pohybujete se v širokých kruzích přátel

Podlouhlý tvar – vaší vášní je cestovaní

Krátký tvar – jste vlastenec, svou zemi neopustíte ani za nic

Tečkování nad i

Kroužek namísto tečky – jste dětinští a hraví, tak trochu umělecká duše, která se nebojí být středem pozornosti.

Jasná tečka – nesnášíte nepořádek, velkou pozornost věnujete detailům

Mezery

Malé nepatrné mezery – neumíte si zorganizovat svůj čas

Rovnoměrné hezké mezery – jste si vědomi svých hranic

Tak to hezkého jste se o sobě dozvěděli?