Biolog navrhuje eliminovat náboženství pro dobro lidstva

Edward Osborne Wilson, známý jako otec sociobiologie tvrdí, že Země v podstatě trpí kvůli náboženství, které by mělo vymizet ve prospěch lidského pokroku. Jak uvádí poslední vydání New Scientist Wilson vydává novou knihu, která se bude zabývat budoucnostní lidstva na Zemi, do které náboženství rozhodně nepatří.

Wilson vydává novou knihu s názvem „Význam lidské existence“, která se zabývá velkou otázkou. Jak ale vědec sám tvrdí, je načase být odvážný. Jak víme ústředními otázkami náboženství a filozofie jsou tyto tři: odkud pocházíme, kdo jsme, a kam směřujeme. Obvykle se jednalo o začátky dlouhých diskusí, ovšem nyní nám právě věda poskytuje dost informací o lidské evoluci, která má začátky v Africe. Víme, jak jsme se vyvíjeli a okolnosti za kterých naši předkové umírali.

Tím chce vědec také říct, že právě ze zmíněných tří otázek máme už většinu zodpovězených. Kniha se tedy zabývá spíš otázkou. kam směřujeme. Základem je však úplné pochopení toho, odkud pocházíme. Na to nám dnes věda dokáže odpovědět. Poslední část knihy je nazvaná „Konec antropocenu“, která se zabývá tím, kam jako populace směřujeme.

Hlavním tématem knihy je to, jakým způsobem ničíme Zemi. Jak autor sám zmiňuje: „Chci prozkoumat novou ideologii antropocenu, jmenovitě ty, kdo věří, že boj o biologickou rozmanitost je do značné míry ztracen a měli bychom prostě jen pokračovat v humanizaci Země, dokud nebude naplněna od pólu k pólu. Zní to dobře, ale je to sebevražedné téma.“

Proč se ale zdá, že lidský druh ignoruje vědecká varování týkající se budoucnosti Země?

Podle Wilsona je na vině náboženství. Každé náboženství má totiž své odpovědi na tyto velké otázky, ale ty jsou většinou vázány k určité tézi, kterou dané náboženství ctí. Příkladem jsou určité prvky jednoho náboženství, které je absurdní pro druhé jako je třeba reinkarnace typická pro hinduismus ale nepředstavitelná pro křesťanství. Co tedy táhne společnost dolů, je právě náboženská víra.

Wilson se přitom sám za ateistu nepovažuje. Jak říká „Nejsem ateista, jsem vědec. Dokonce se považuji za agnostika. To znamená, že nemůžeme nikdy dokázat existenci boha, tak se ho prostě vzdejme.“ Podle vědce lidé ztrácejí čas tím, že se zabývají hledáním duchovního směru a přemýšlejí nad tím, jaký bude jejich život po životě. Proto v zájmu lidského pokroku by bylo nejlepší eliminovat náboženství, aby se lidé začali zabývat skutečně důležitými otázkami, které rozhodnou o naší budoucnosti.

Zdroj: NS

Sdílet:
Loading...