Beltany Circle: megalitický klenot z doby bronzové ve starověké irské krajině

Kamenný kruh Beltany je impozantní megalitické místo v hrabství Donegal, v irské provincii Ulster. Zároveň můžeme říct, že se jedná o jeden z největším kamenných kruhů na území Irska. Stáři stavby je datováno až do doby bronzové (1400 – 800 př. N.l. ) a stejně jako u ostatních megalitických staveb se předpokládá, že byla používána k náboženským rituálů, které zahrnovaly pozorování Slunce a Měsíce.

Beltany Circle se nachází jižně od města Raphoe. Název místa byl údajně odvozen od názvu „Bealtaine“, což byl ohnivý festival oslavovaný keltskou kulturou. V podstatě šlo o obdobu dnešního 1. máje. Tradičně se festival slavil zapálením ohně na vrcholcích kopců a přesunem hospodářských zvířat na letní pastviny. Keltové věřili, že oslavy zajistí ochranu a zaručí dobrou sklizeň pro daný rok. Tato myšlenka je také známkou toho, že funkce kamenného kruhu jako pohanského rituálního centra, přežila v lidových zvyklostech místního obyvatelstva dodnes.

V následujícím videu můžete vidět, jak takový festival vypadá

Jeden z největších kruhů Irska

Megalitický kruh se skládá ze 64 stojících kamenů, ačkoliv některé historické prameny uvádějí, že kdysi měl více než 80 kamenů. Opodál pak stojí ještě jeden samostatný kámen o výšce dva metry. Průměr kruhu činí 44,2 metrů, čímž se dostává mezi největší kamenné kruhy v Irsku, kde jich najdeme více než 240.

Lidé se změnili na kámen

Vysvětlení ohledně vzniku kamenného kruhu, nabízí místní folklór. Podle něj byly kamny tvořící kruh kdysi lidskými bytostmi. V kámen byly přeměněny poté, co tančily během odsuzovaného svátku Sabat, který byl spojován s čarodějnictvím. Pokud jde o opuštěný kámen stojící mimo kruh, ten je zakletým hudebníkem, který hrál pro tanečníky.

Méně mystické, avšak věrohodnější vysvětlení pro vznik kamenného kruhu je to, že jej používali starověcí obyvatelé této oblasti pro pozorování astronomických událostí, jako jsou zimní a letní slunovraty.

Kamenná hlava Beltany

Dalším ukazatelem, který dokládá, že šlo nejspíše o rituální místo, je obrovská hlava vytesaná do kamene, která byla objevena nedaleko megalitického kruhu. Podle archeologů mohla být vytesána v době železné, ještě před nástupem křesťanství. Spekulovalo se o tom, že kamenná hlava mohla být vyobrazením keltského božstva, a tudíž byla uctívána jako modla.

Mimochodem tato socha pojmenovaná jako „Beltany Stone Head“, je nyní součástí sbírky Irského národního muzea a je jednou ze sedmi kamenných hlav v této oblasti, souhrnně označovaných jako „Raphoe Group“.

Teorií o tom, k čemu kamenný kruh sloužil je hned několik. Oficiálně nebyla přijata ani jedna z nich. Památka je natolik stará, že její pravý účel se nejspíš nikdy nedozvíme. Ostatně jako u mnoha podobných památek po celém světě.

Zdroj: AO

Sdílet:
Loading...