Asyrské texty popisují Velkou potopu dávno před Biblí

Příběh o velké potopě zná většina z nás jako jednu z mnoha částí Bible. Co když ale tuto událost popsal už někdo jiný a mnohem dřív? Řeč je o Asyrských tabletách a jejich textech, které vznikli 1 500 let před tzv. První knihou Mojžíšovou. Konkrétně vznikly Asyrské texty z Babylonu v roce 2100 př. n. l. a obsahují mnohé podobenství s příběhem v Bibli, od stavby archy až po vypuštění holubice, která měla najít pevninu.

Asyrské texty jsou zapsány na 12 tabletách eposu o Gilgamešovi, které objevil archeolog Hormuzd Rassam v roce 1853. Nacházely se v dnešním Iráku, uvnitř paláce asyrského krále Assurbanipala, který vládl mezi lety 668 a 627 př. n. l. Ovšem byl to George Smith, kdo v textech objevil nejstarší zmínky o Velké potopě.

Smith texty přeložil do angličtiny a poprvé je vyprávěl Společnosti pro biblickou archeologii v Londýně. Reakce byla samozřejmě šokující a vyvolala mnohé debaty o Bibli, ať už jí dal epos za pravdu nebo ne. Příběh o Velké potopě se objevuje na tabletě XI, vypráví ji Utnapištim, sumersko-akkadská mytologická bytost, Gilgamešovi.

Utnapištim měl být obdobou Noeho, který postavil archu pro záchranu lidstva. Stejně jako v případě Noeho i Utnapištimu sdělil Bůh, že přijde Velká potopa, a proto musí postavit archu. Tak se i stalo a Utnapištim zachránil své příbuzné, dělníky a mnoho zvířat.

V den potopy byl na obloze vidět velký černý mrak. Bohové Shullar a Hanish seslali na lidstvo obrovskou bouři a přívaly vody, které Zemi zaplavily. Celá událost trvalo 6 dní a 6 nocí. Zajímavé je, že v sedmý den se lidé změnili na hlínu. Utnapištim poté ukotvil archu na hoře Nimush. Pustil holubici a vlaštovku, vrátili se ale, aniž by našly pevninu. Z toho důvodu vyslal ještě havrana, který ji našel.

Bohové pak měli dorazit tam, kde byla předložena oběť. Ea (sumerský bůh), mu vysvětlil, že potopa byla k lidem krutá, ale uklidnila situaci, která všemu předcházela. Poté přenesl nesmrtelnost na Utnapištima a jeho manželku, požehnal jim, aby se stali bohy.

Asyrské texty tedy vyprávějí velmi podobný příběh jako ten z Bible. Jen jména Bohů jsou jiná, je ale možné, že vyprávějí o stejné bytosti?

Zdroj: IE

Sdílet:
Loading...