Alternativní časové osy a cesta vědomí

Všichni cestujeme mezi alternativními časovými osami. Cestujeme mezi alternativními realitami a většinou si to ani neuvědomujeme, ale co kdybychom mohli začít vědomě cestovat, kam by nás to zavedlo?

V tomto článku vám představíme velmi zvláštní pohled na realitu, který vám otevírá zcela nové možnosti pro vědomý rozvoj a orientaci ve vašem životě.

Existuje vesmír, jehož fyzická část viditelná pouhým okem je pouze jednou z jeho nekonečných verzi v rámci bytí, to je vesmír a Velký Svět – vše co se děje ve všech dostupných variantách možností. My jako zvláštní individuální vědomí, vědomý pozorovatel a účastník lineární cesty fyzickou zkušeností života, máme příležitost pozorovat svět z této jediné, vlastní, individuální perspektivy tohoto konkrétního bodů v čase a prostoru, kterému říkáme naše já.

Když vedeme svůj běžný každodenní život. Zdá se nám to někdy monotónní, ztuhlé a jednoznačné. Realita zatím není tak tvrdá a rigidní jako náš obraz o ní, který určují naše zkušenosti. Pravděpodobně si všimnete, že jste scenérie ve snech se mohou plynule měnit s každým okamžikem a zejména během takzvaného lucidního snění, můžeme tuto scenérii libovolně formovat. Stejně jako události, lidí, se kterými se setkáváme ve snech atd. Zdálo by se, že právě to dělá realitu snů odlišnou od naší fyzické reality, která je konstantní a neměnná, ale je to opravdu tak?

Již nejstarší mystické školy tajných znalostí říkali, že realita je formována tím, čemu věříme. Miliardy lidí společně drží určitý „konsenzus“ o tom, co je realita a jaké vlastnosti má. Od dětství jsou v nás programovány víry, které celkově mají budovat specifický obraz světa, světa, který se tímto způsobem stává vytvořeným neviditelným omezením. A co kdyby se ukázalo, že realita je praktičtější a můžeme ji utvářet pouze záměrně?

Mnoho mystických, magických, a okultní škol hledalo způsob, jak ohýbat realitu tak, aby vyhovovala jejich potřebám. Tvarování a ohýbání světa ve světlé nových objevů a vědeckých teorií však není tím, co máme na mysli. Není to svět, který je podřízen vůli jednotlivce, ale jedinec pod vlivem projevu vůle zaměřeného na cíl. Je schopen se pohybovat v alternativních realitách k těm, které lépe vyhovují jeho přáním.

Pamatujte, protože toto je nejdůležitější a revoluční poznání se kterým se v blízké budoucnosti pravděpodobně setkáte. Člověk je cestovatel mezi alternativními realitami. Problém je v tom, že většina těchto realit si je tak podobná, že si toho ani nevšimneme. Má to však svůj důvod a je zde možnost tento stav změnit.

Například životními zkušenostmi, procházením dalších dnů našeho života a dalších okamžiků, v sobě vytváříme zakódovaný obraz své víry o světě a sebe samých. Tyto podvědomé víry spolu s naším našimi vědomějšími vírami přítomného okamžiku společně tvoří jakýsi kvantový počítač, který nás naviguje v paralelních dimenzích a realitách.

Jelikož je naše podvědomé očekávání pokračováním známé verze reality, stále fungujeme jen ve velmi úzkém spektru těchto alternativ.

Můžete pozorovat určité náznaky toho, že někdy podvědomě podnikáte takové cesty mezi realitami. Prošli jste řadou velmi pěkných pozitivních událostí a najednou máte dojem, že se vám štěstí lepí na paty. Přicházejí neustále nové možnosti, které vám překvapivě otevírají nové příležitosti.

Stává se to i opačně. Může se objevit řada nešťastných událostí, protože je to také druh cesty mezi alternativními realitami. Na vlně takových a žádných jiných vibrací, proto je tak důležité naučit se vědomě navigovat v tomto multidimenzionálním prostoru.

Roger Zelazny popsal tento proces velmi pěkným způsobem ve své fantasy knize The Chronicles of Amber. Hlavní hrdinové tam podnikli fyzickou cestu, aby cestovali také mezi alternativními realitami. Je to proto, že změna prostředí, ke které dochází spolu s fyzickou cestou usnadňuje mysli přijímat nové prvky reality, včetně přechodu do nové alternativní reality.

Cestování do alternativní reality se dá dosáhnout mnoha způsoby. Někdy stačí jít na procházku, aby se vám otevřela mysl ke změně. Funguje také meditace a vědomá vůle a soustředění na posun mezi realitami. Obecně platí, že čím vědoměji a s větší silou vůle to děláme tím lépe dosáhneme výsledku. Musíme se jen interně naladit.

Sdílet:
Loading...