V jaké fázi života se právě nacházíte? Vybraný symbol vám to prozradí

Naše osobnost prochází změnami podle toho, jakými životními etapami jsme prošli. Lidské zkušenosti jsou nedílnou součástí formování našeho charakteru. Nemůžeme se jim vyhnout, ani kdybychom chtěli.

Zajímavé ale je, že jednotlivé životní fáze nejsou závislé na našem věku. Carl Jung, švýcarský psychiatr, psychoanalytik a jedena z nejvlivnějších osobností v oblasti psychologie říká, že fáze našeho života závisí na našich osobnostech a cestách, kterými jsme prošli.

Chcete-li zjistit, v jaké fázi svého života právě jste, vyberte jeden ze symbolů. Důvěřujte své intuici a vaše podvědomí vám dá potřebnou odpověď.

Symbol č. 1

Jste stále v nezralé fázi. Rysy, které jsou pro toto období typické, jsou nadměrné sebevědomí a narcismus. Prožíváte období, kdy hledíte až příliš na svůj vzhled. Žijete v přesvědčení, že se vesmír točí kolem vás.

Je ironií, že zatímco narcismus je klíčovým rysem této fáze, na druhé straně se objevuje i sebekritika a nedostatek sebeúcty. Ačkoliv se jedná o dva extrémy v této fázi jdou ruku v ruce. Tito lidé neustále přemýšlejí o svém vzhledu. Obvykle zažívají lidé tuto fázi v období dospívání, v této etapě mohou být i dospělí, kteří byli vychováni jako narcisté.

Symbol č. 2

Nacházíte se v poslední fázi života, v tzv. duchovní fázi. Nyní chápete, že svět je mnohem víc, než jen hmotné věci. Zatímco bohatství, vztahy, krásné hmotné věci a úspěch mohou být důležitými atributy života, v této fázi, kterou procházíte, převládá duchovno nad vším ostatním. Nyní více než kdy jindy cítíte své spojení s vesmírem.

Uvědomujete si, že jste jen energetické bytosti, které cestují vesmírem, protože jste tvořeni energií, život nemá začátek ani konec. Když se ponoříte do hlubokého duchovního světa, zjistíte, že chcete učit a vést ostatní, aby i oni mohli přejít do této fáze duchovního života.

Symbol č. 3

Ocitáte se ve fázi tzv. válečníka. V této fázi se rozvíjí vaše zralost. Uvědomujete si zodpovědnost za důsledky svých vlastních činů a také uznáváte svou odpovědnost vůči lidem kolem vás. Fáze válečníka začíná už „tréninkem“. Učíte se aplikovat znalosti, které jste nasbírali, abyste zlepšili sebe a svět kolem vás. Některé lekce mohou být obtížné, ale stále nutné.

Úspěch, ambice a motivace k dosažení vlastních cílů také charakterizují tuto fázi. Postupně se začínají vyjasňovat plány do budoucna a dochází k velkému osobnostnímu růstu.

Symbol č. 4

Toto je životní etapa, ve které jste připraveni přivést na svět vlastní potomky. V předchozí fázi jste se naučili převzít zodpovědnost za sebe a své činy, takže nyní je správný čas převzít zodpovědnost i za svůj nový život v roli rodiče.

V této fázi si uvědomíte, že je důležité zanechat za sebou potomky, na které můžete být hrdí. Proto je na čase zhodnotit všechny své úspěchy a to, jak ovlivnily váš život a zejména život vašich blízkých. I když chcete, aby vaše děti byly pro vás zdrojem hrdosti, zároveň se chcete ujistit, že budete takovým otcem nebo matkou, které budou hrdí i vaše děti. Jste připraveni provést potřebné a nezbytné změny, aby to tak bylo.

Sdílet:
Loading...