Starodávný test vám odhalí, všechna skrytá zákoutí vaší duše i to, jak vnímáte svůj život

Lidé žijící v Japonsku jsou pověstní tím, jak mají nastavenou svou mysl a uvažování. Můžeme říci, že přemýšlejí úplně jinak než my a také dokáží vidět a vnímat věci jinak než my. Proto jsme si pro vás připravili následující test, který je v něčem zvláštní. Odhalí vám totiž možná víc, než si myslíte.

Dnes budete potřebovat tužku a papír, a hlavně otevřenou mysl. Základem testu jsou scénáře. Vašim úkolem bude představit si určité situace a odpovídat na specifické otázky. Snažte si vše pečlivě představit a odpovědět co nejrychleji. Nemusíte nad tím přehnaně přemýšlet, žádná odpověď není ta správná. Každá má však své vysvětlení. Své odpovědi si zapište, na konci naleznete odpověď.

Začínáme

Představte si, že jste vstoupili do obrovského a přímo magického lesa. Kdo vás na vaší cestě provází? Jméno dotyčné osoby napište na papír.

Během procházky se před vámi objeví zvíře. Jaké zvíře vidíte?


Jak se cítíte, když toto zvíře vidíte? Co uděláte? Své myšlenky si opět zapište.


Jdete dál a narazíte na mýtinu. Když na ní vejdete, spatříte labyrint. Jak je podle vás labyrint velký?


Vizualizujte si labyrint co nejpřesněji, jak vysoké jsou jeho stěny?


Jelikož jste zvědaví, rozhodnete se labyrint prozkoumat, nicméně vaše společnost se rozhodne zůstat před labyrintem. Proto do něj vstupujete sami. Když se konečně dostanete do jeho středu, objevíte malou místnost a v ní hrnek. Z čeho je hrnek vyroben a k čemu byste jej použili?


Nakonec se vracíte z labyrintu zpět. Přečtěte si následující tvrzení a vyberete to, které nejvýstižněji popisuje vaše dobrodružství.

Tvrzení A: Byla to hračka. Dostat se ven pro mě nebyl problém, cestu jsem našel /našla levou zadní.
Tvrzení B: Nebyl to až takový problém. Občas jsem si nebyl/a jistý/á, kudy ven, nakonec jsem to ale zvládl /zvládla.
Tvrzení C: Cesta ven se hledala těžko. V jisté chvíli jsem si pomyslel / a, že jsem úplně ztracený/á a už nikdy nenajdu cestu ven.
Tvrzení D: Můj společník mi pomohl najít cestu ven. Kdyby nebylo jí/ jeho, dosud bych bloudil/a v labyrintu.

Nyní se podívejte na své odpovědi a jejich vysvětlení.

Osoba, která vám dělala v lese společnost, je pro vás tou nejdůležitější v životě. Zvíře, které jste cestou v lese potkali a jeho velikost odpovídá tomu, nakolik považujete své problémy za závažné. Způsob, jakým jste se v přítomnosti zvířete zachovali, a co jste přitom cítili znázorňuje způsob, jak se stavíte ke svým problémům a jak se s nimi vyrovnáváte.

Labyrint symbolizuje vaši cestu životem. To, jak vnímáte labyrint znázorňuje, jak vnímáte svůj život. Stěny labyrintu symbolizují vaše ambice a to, jak se vyrovnáváte s životními změnami. Také poukazují na povahu vaší osobnosti. Nízké stěny symbolizují osobu, která má otevřenou mysl a je snadné sní vycházet. Vysoké stěny symbolizují osobnost, která je spíše uzavřená a rezervovaná.

Hrnek reprezentuje osobu, kterou jste si vybrali pro svou cestu lesem a materiál, z jakého je vyroben, vaši vytrvalost. Pokud je hrnek plastový, váš vztah není až natolik silný, zatímco například kovový hrnek poukazuje na pevný a spolehlivý vztah. Pokud je ze skla, pak je váš vztah zranitelný a křehký. A co jste s hrnkem udělali? Ať jste se rozhodli jakkoliv, symbolizuje to váš postoj k osobě, která vás doprovází. Pokud jste nechali hrnek na místě, poukazuje to na velikou rozdílnost mezi vámi. Pokud jste hrnek vzali s sebou, znamená to, že danou osobu chcete mít po svém boku.

A jak jste zhodnotili cestu labyrintem?

Výrok A znamená, že v období adolescence jste si užili spoustu zábavy. Nabyli jste pod tlakem, ani jste nezažili závažné trauma jako mnoho lidí v tomto věku. Může to však znamenat i to, že vás v budoucnu čeká náročná zkouška.

Výrok B znamená, že jste si prošli jistým náročným obdobím. Příliš jste se zabývali otázkami přátelství, lásky či budoucnosti. Každý problém vám však posloužil jako cenná lekce do budoucnosti.

Výrok C znamená, že jste v období puberty nebyli velmi sebejistí. Trápila vás nejistota a pochybnosti, právě to vám však nakonec pomohlo vybudovat si pevný charakter.

Výrok D odhaluje, že i když bylo v testu uvedeno, že daná osoba s vámi do labyrintu nešla, tuto informaci jste nevnímali. Znamená to, že přátelství a vztahy s lidmi jsou tím, co vám přináší v životě uspokojení. Pokud se vyskytl nějaký problém, měli jste se na koho obrátit.

Sdílet: