Máte pocit, že jste v koncích a nevíte jak dál? Vybraná karta vám dá potřebnou radu

Rate this post

Máte pocit, že jste se ocitli ve slepé uličce a nevíte, jak se v té či oné situaci zachovat? Položte si v duchu otázku, která je příčinou vašeho neklidu a vyberte si jednu z horních karet. Vnitřní hlas vám napoví správnou volbu. Výklad si přečtěte dále.

1. Přestaňte se trápit úvahami, jak získat lásku a začněte dávat. Když dáváte, dostáváte. Jiná cesta není…

2. Učte se více smát. Smích je stejně posvátný jako modlitba. Smích ve vás nechá vykvést tisíc a jednu růži.

3. Ve vašem životě nastává období, kdy opouštíte dramata i lidi, kteří je vytvářejí. Obklopujete se těmi, s nimiž se smějete. Zapomínáte na špatné a soustřeďujete se na dobré. Milujte lidi, kteří se k vám chovají správně a modlete se za ty ostatní. Život je tak krátký, neprožívejte ho nešťastně. Padat je součást života a stavět se znovu na nohy je jeho naplnění. Být živý je dar, být šťastný, je vaše vlastní volba.

4. Nečekejte dokonalost, ani o ni neproste a nevyžadujte ji. Milujte obyčejné lidi. Není v nich nic špatného. Obyčejné lidé jsou neobyčejní. Každý člověk je tak jedinečný! Považujte si té jedinečnosti

5. Když se zdá, že v životě se všechno řítí k zemi, začněte přemýšlet, co zbudujete na místě, které se tím uvolní.

6. Žijte tak, aby lidé, kteří vás potkají, se usmáli a při rozmluvě s vámi byli o něco šťastnější.

7. Neutíkejte před sebou samými, vždyť nemůžete být nikým jiným. S ničím nebojujte a před ničím se nepokoušejte utéci. Ať jde všechno svou cestou.

8. Učiňte svoji mysl natolik zralou, abyste dokázali žít bez životního smyslu a přitom krásně. V čem je smysl růže nebo oblaku plujícího po obloze? Nemají žádný smysl, ale jak udivující je jejich krása! Smysl žádný … Řeka teče po celý dlouhý čas a přináší tak mnoho radosti, že žádný smysl není třeba. Ptáci po ránu zpívají… Kde je tu jaký smysl?

9. Stačí prostě jen dýchat…

10. Vyjděte z hlavy a vejděte do srdce. Méně myslete a více pociťujte. Nelpěte na myšlenkách, ponořte se do pocitů…Tehdy vaše srdce ožije.

11. Už je pozdě vracet se nazpět, abyste začali všechno znovu a správně, není však ještě pozdě jít vpřed, abyste všechno správně dokončili.

12. Zasvěťte život kráse. Nezasvěcujte ho ničemu hnusnému. Nemáte ani tolik času, ani tolik energie, abyste ho utráceli zbůhdarma. Tak kraťounkým životem, tak maličkým zdrojem energie je zkrátka hloupé plýtvat na hněv, smutek, nenávist nebo žárlivost.

Sdílet: