Krásná žena, nebo stará dáma? Váš věk ovlivňuje způsob, jakým vnímáte tuto iluzi

„Krásná žena, nebo stará dáma“ je jedna z nejznámějších optických iluzí na světě. Na obrázku můžete spatřit mladou ženu, která odvrací svou tvář, nebo profil staré dámy. V jakém pořadí jste ženy spatřili, a proč, studovali dva australští vědci. Výsledek je překvapivě dán věkem.

Této studie se zúčastnilo 393 respondentů (242 mužů, 141 žen), ve věkovém rozmezí 18-68 let. Vzhledem k tomu, že průměrný věk skupiny byl 32 let, rozdělili profesoři tuto skupinu na dvě menší, podle stáří. Poté respondentům ukázali fotografii a jejich úkolem bylo zapsat co vidí v časovém intervale 30 sekund. Lidé v první skupině, kde byli nejmladší dobrovolníci, měli stoprocentní shodu. Mladou dívku odvracející tvář, viděli jako první. Kdežto druhá skupina, tvořená nejstaršími dobrovolníky, nejprve spatřila profil staré dámy.

Cílem studie bylo zjistit, zda „předpojatost vlastním věkem podvědomě ovlivňuje počáteční interpretaci obrazu“. Tak jak jste uspěli vy?

Nápověda: Kdo neviděl starou dámu na obrázku? Stačí se zaměřit na náhrdelník mladé ženy, který je zároveň úsměvem stařeny.

Sdílet: