První manželkou Adama byla Lilith a ne Eva. V Bibli se o tom však nedočteme

5/5 - (1 vote)

Bible vypráví příběh o stvoření světa, počátku lidstva a celkově o našem původu. V posvátném textu se píše, jak byl člověk stvořen podle představ samotného Boha. Poté si však uvědomil, že je sám, a tak vytvořil ženu jménem Eva.

V této části příběhu však chybí jedna velmi podstatná část, který byla dosud z nějakého důvodu cenzurována a skryta. Adamova první žena nebyla Eva, ale Lilith. První žena na světě a tedy i první manželka Adama. Nyní se na příběh této ženy podíváme, a také na důvod toho, proč byla její postava z Bible vymazána.

Kdo byla Lilith?

Lilith byla první ženou na světě, která byla stvořena Bohem současně s Adamem. Jelikož byla žena mnohem inteligentnější, temperamentnější a odmítala se podřídit vůli Adama, byla na jeho žádost Bohem zavržena a vykázaná z ráje. Nicméně v biblickém příběhu, který nám popisuje zrod lidstva, se o této postavě jednoduše nedozvíme nic.

Důvod je jednoduchý, Lilith byla ztělesněním všeho, čemu se tradiční církev brání. Žena musí být přeci poslušná a musí svého muže poslouchat.

Nezvratný důkaz existence Lilith

V tradiční bibli, i když prošla několika náboženskými filtry, díky nimž ztratila důležité kousky nebo úseky, existuje část, kde je zřejmé, že na počátku všeho se Bůh rozhodne stvořit nejen muže, ale i ženu současně, ne později.

V původním textu Bible v první knize Mojžíšově v první kapitole a ve verši číslo sedmadvacet (1:27) je napsáno: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl Božím obrazem, stvořil mužské a ženské pohlaví.“

Jak vidíme, tradiční verš uvádí, že v době, kdy Bůh stvořil člověka, stvořil jak muže i ženu. Tento verš se považuje za nejjasnější důkaz existence Lilith ztělesněný v samotné Bibli.

Konflikt mezi Lilith a Adamem

Podle apokryfních textů cenzurovaných katolickou církví byla Lilith žena s velmi silným charakterem a vysokou inteligencí. V mnoha ohledech byla lepší než Adam. Ve chvíli intimity požadovala Lilith, aby mohla být ona v pozici nahoře, jenže Adam rázně požadoval, aby se jeho žena podvolila. Tím začal konflikt, který skončil zavržením Lilith a vykázáním z ráje.

Nicméně zde vyvstává otázka: kam se poděla Lilith? Podle tradičních představ v té době na Zemi existovali pouze dva lidé, a proto se mnozí domnívají, že utekla rovnou k ďáblovi – v jeho náručí našla útočiště. Ze starých textů se dozvídáme, že všechna živá stvoření žila v Rajské zahradě, ve které se zdržovali i démoni.

Lilith a Samael, prokletá generace

Démoni v Rajské zahradě byli bytosti, které měly svůj zvláštní úkol a kterým bylo zakázáno se jakýmkoliv způsobem stýkat s jiným tvorem v zahradě. Když Lilith odešla od Adama, navázala kontakt se Samaelem, jedním z démonů, kterému přivedla na svět potomka.

Texty nám dále prozrazují, že Lilith vyslovila jméno Boží, na co ji Bůh proklel tím, že Samaelovi porodila celou další generaci. Ve starých textech se můžeme dočíst: „Jelikož Lilith měla mužovu rozmnožovací tekutinu velmi ráda, je to žena, která se vždy objevuje v situacích, kdy může vidět důvod, proč padla.

Veškerá mužova tekutina, která neskončí v děloze jeho ženy, patří jí – veškerá semenná tekutina, kterou muž ve svém životě vymrhá, ať už cizoložstvím, zhýralostí, nebo v živých snech.“

Po Lilith stvořil Bůh Evu

Bůh tak Lilith proklel a přeměnil ji s celým jejím potomstvem v démony. Avšak jak Bůh Lilith proklel, uvědomil si, že Adam zůstal znovu osamělý, proto se rozhodl stvořit mu družku. Tentokrát však chtěl mít jistotu, že bude poslušná, a tak mu vyňal jedno žebro a z něj stvořil Evu.

Podle všeho byla Eva druhou Adamovou ženou a podle Bible je právě ona odpovědná za to, že zhřešili, když jedli ovoce ze zakázaného stromu.

Zdroj: ua

Sdílet: