Přerušila mimozemská bytost televizní vysílání v Británii?

5/5 - (1 vote)

O fenoménu, který se odehrál před více než čtyřiceti lety, se už moc nemluví a mnozí lidé ho v dnešní vyspělé technologické době považují jen za podvod, nebo za něčí nemístný žert. Dnes by tomu možná i tak bylo, ale ne v roce 1977, kdy bylo televizní vysílání teprve takříkajíc v plenkách.

Svědky tohoto netradičního mimozemského vysílání bylo nespočet lidí po celém světě. Co se v ten osudný večer vlastně odehrálo? A dokázal by v té době někdo z pozemšťanů jen tak lehce přerušit televizní vysílání?

Mimozemské vysílání

Před zraky milionů lidí, kteří v té době seděli před televizními obrazovkami se odehrála událost, o které se pak mluvilo ještě dlouhá léta. Dnešní čtyřicátníci a mladší ročníky o tomto mimozemském vysílání možná ještě ani neslyšeli. Stalo se to v neděli 26.11. 1977 v 17.05, kdy bylo během vysílání britské komerční televize ITV přerušeno hlavní zpravodajství téměř na šest minut.

Během tohoto času však nevypadlo vysílání jako takové, ale do zpráv se někdo naboural s pirátským signálem, který překrýval hlavní vysílání. Moderátor na televizní obrazovce začal mizet, obraz byl postupně rozmazán, jen sem tam se mihla na obrazovce reportáž a později i reklama. Z obrazu televizní diváci, kteří v té době seděli před obrazovkami nic neměli, ale v pozadí byl dobře slyšet tajemný hlas, který vycházel z reproduktorů televizních přijímačů.

Překvapeným divákům ve Velké Británii se tajemný hlas představil jako Vrillon (nebo Gillon), který měl být zástupcem Aštarovho Galaktického velitelství. Během téměř šesti minut se technikům nepodařilo vysílání přerušit a všechna bezpečnostní opatření, které byly učiněny vůči tomuto pirátskému vysílání absolutně selhala. Televizní vysílání se vrátilo do starých kolejí poté, co se hlas odmlčel.

Regulační orgán IBA (Independent Broadcasting Authority) ve Velké Británii pirátské vysílání také potvrdil, ale nijak ho neuměl vysvětlit. I když toto vysílání IBA později označila za podvodné, nikdy se nepodařilo odhalit, odkud pirátský signál pocházel a kdo ho vysílal. Ukázalo se totiž, že vysílací frekvence v té době převyšovala všechny pozemské frekvence, což by mělo dokazovat, že signál pocházel z vesmíru. Proto dodnes množství lidí věří, že šlo skutečně o mimozemský vzkaz pro obyvatele Země.

Poselství pro pozemšťany

Celé mimozemské poselství si můžete přečíst nebo poslechnout ve videu pod článkem:

„Jsem mimozemská bytost, která vysílá své poselství k vám z paluby vesmírné lodi, která krouží kolem vaší Země. Jsem Vrillon (Gillon) autorizovaný zástupce Galaktické mise, jejichž lodě, nebo jak vy říkáte – létající talíře, jste již mnoho let vídali na obloze. V tento okamžik s vámi hovoříme s moudrostí a v míru.

My přicházíme, abychom vás upozornili na nebezpečí, ve kterém se nachází osud lidské rasy a jejího světa. Dáváme vám varování, které musíte posunout dále k ostatním národům, abyste se vyhnuli katastrofě a zabránili jí, která by postihla nejen vás, ale také i ostatní planety sluneční soustavy.

Jen tímto způsobem budete mít podíl na velkém probuzení, které přichází a je vyvolané věkem Vodnáře. Tento věk může být periodou pravého míru a skvělé evoluce lidské rasy, ale toto se může uskutečnit pouze tehdy, když všichni regenti (zástupci panovníků pozn.). Uklidněte se a poslouchejte, protože se může stát, že se vám už nenaskytne další příležitost dostat podobné oznámení.

Mnoho let vaši vědci, vlády a vojenské moci odmítali přijímat naše varování a dále experimentovali s bezbožnou silou atomové energie. Atomové bomby mohou v jednom okamžiku zničit celou vaši Zemi, její obyvatele i bytosti ostatních bratrských planet. Odpady atomových systémů budou vaši Zemi mořit ještě celá tisíciletí.

My, kteří jsme šli po cestě efektivního evolučního vývoje, se nyní nacházíme ve velmi vysokém stavu, takže vám toto, co říkám, můžeme zcela potvrdit. Atomová energie je vždy namířena proti životu, a výzkum pro její využití musí být zastaven, jinak zde stále zůstává nebezpečí úplného sebezničení. Všechny atomové zbraně i všechny konvenční zbraně musí být zničeny. Hodina konfliktů už pominula! Rasa, jejíž součástí jste vy, ať se snaží a usiluje dosáhnout vyšší úrovně života a univerzální evoluci ve všech lidských sektorech, které jsou toho hodné a zaslouží si to. Zbytku podobných sektorů zbývá už jen málo času, aby se naučili žít v míru a dobré harmonii. V opačném případě budou muset nést následky.

Na Zemi existuje malá skupina lidí, která se učí žít v míru a harmonii, což má sloužit za vzor ostatním, kteří se stejně chtějí učit, a to je počátek nového věku. Je vám dávána svoboda výběru činit tak nebo toto učení odmítnout. Jen ti, kteří se učí žít v míru vstoupí do královských říší nejvyšších spirituálních evoluci Vesmíru.

Poslouchejte proto prosím hlas Aštara. Vězte, že se na Zemi nachází mnoho falešných proroků a vůdců, kteří působí negativně, a kteří se pokoušejí všechny vaše energie, které jste si upřímně a korektně zasloužili, vysávat, aby je využili pro jejich špinavé a bezbožné cíle, a dávají vám za to jen bezcenný brak. Chybějící uvědomění je jejich slabostí. Musí se nejprve učit být senzitivními a poslouchat svůj vnitřní hlas, který jim může říct, co je pravda a co lež, chaos, sjednocení a zlo.

Učte se naslouchat svému vnitřnímu hlasu, hlasu pravdy, která je v každém z vás. Tímto způsobem se dostanete na cestu pozitivní evoluce, která je nejdůležitějším a konečným cílem života. Toto je naše poselství pro naše přátele. My hlídáme váš vývoj již mnoho a mnoho let. Stejně jako pozorovaly dřívější generace světla na obloze, kterými jsme my. I vy už víte, že jsme tady, a že se nad vaší planetou i kolem vaší planety nachází více bytostí, než vaši vědci chtějí připustit.

Máme o vás velkou obavu i o vaši vývojovou cestu. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom vám pomohli. Je to ale na vás, abyste sami poznali vaši cestu a učili se ji. Nebojte se ničeho, ale žijte v harmonii s přírodou vaší planety.

My z Aštarova Galaktického velitelství vám děkujeme, že jste nás vyslechli, a děkujeme vám také za vaši pozornost. Zatím vás s naší lodí opouštíme. Buďte požehnáni Nejvyšší láskou a pravdou ducha.“

Toto poselství během celého vysílání nedokázal nikdo přerušit, protože na to nebyla dostupná technologie. Mohl se tedy do televizního vysílání nabourat jen nějaký pozemšťan, který měl na to techniku a schopnosti? To posuďte sami. Tato událost nebyla nikdy vysvětlena, i když se o to mnozí pokoušeli, a dosud nikdo neví, jak to někdo mohl dokázat.

Zdroj: Independent.co.uk

Sdílet: