Nibiru: Planeta odkud pocházejí Reptiliáni?

Rate this post

Většina z nás už o proroctví planety Nibiru slyšela. Říká se, že oběžná dráha této planety protíná střed Sluneční soustavy a měla by se srazit s naší Zemí. Kromě toho existují teorie o tom, že Nibiru je domovem Reptiliánů.

 Tato teorie není tak nová, ve skutečnosti jsou plazi zmiňováni v různých kulturách po celém světě už tisíce let. Tyto bytosti, které by mohly pocházet z Nibiru, mají údajně na naší planete zastávat funkce vysokých úředníků, představitelů vlád velkých mocností i v některých případech by dokonce měli stát v čele státu.

Teorie plazů, kteří na sebe berou lidskou podobu, má původ ve starověkých civilizací. Některé z nich dokonce zmiňují plazy jako bohy, kteří v minulosti vládli Zemi a sestupovali z nebes, aby se usadili mezi námi.

V současné době existuje hned několik skupin lidí, které pevně věří v tyto bytosti. Jednu z největších skupin, dalo by se říct až fanatiků, vede kolumbijský spisovatel Samael Aun Wor. Na své následovatele měl takový vliv, že mnozí pod jeho vedením páchali trestné činy nebo zcela opustili své rodiny, aby odhalili Reptiliány na této planetě.

Znepokojující však je, že existují argumenty podporující existenci Reptiliánů. V roce 1951 našla skupina vědců asi 22 000 hliněných tablet, které nyní najdeme v Iráku. Na nich je popsán přesný původ lidstva, jehož historie sahá hodně daleko.

Mimo to byla nalezena mapa, která podle všeho znázorňovala Sluneční soustavu s podrobnými popisy, a do které byla také zahrnuta podivná planeta, o které si mnozí konspirační teoretici myslí, že mohla být gigantickou vesmírnou lodí.

Podle textů se Nibiru srazil s Tiamatem a stal se Eriduem, tedy Zemí, kterou dnes obýváme. Planeta Nibiru se stala jednou velkou záhadou. Mnoho vesmírných organizací vynaložilo neobvyklé úsilí při jejím hledání. Z nějakého důvodu toto hledání pokračuje dodnes. Jak uvádějí tablety, veškeré informace na nich zapsané, pocházejí od plazů, kteří byli bohy. Přišli na Zemi a hledali zlato a jiné kovy.

Mohli by Reptiliáni pocházet z planety Nibiru? To se jistě nikdy nedozvíme.

Zdroj: DO

Sdílet: