Muž se během kómatu ocitl v roce 3906, zpět se vrátil s následujícím proroctvím!

V roce 1921 se Paul Amadeus Dienach, švýcarsko-rakouský učitel se zdravotními problémy, dostal do komatózního stavu, který trval jeden rok. Během této doby jeho vědomí cestovalo do budoucnosti a vstoupilo do těla jiného muže, který žije v letech 3906 našeho letopočtu. Zde jsou předpovědi toho, co se na Zemi bude dít v příštích tisíciletích.

2000-2300 našeho letopočtu – Lidé se stále potýkají s problémy jako je přelidnění, ekologické ničení životního prostředí, ekonomické nerovností, špatný měnový systém, nedostatek odpovídající výživy pro všechny lidi a místních menších válek. Lidé žijí v tomto neustálém rychlém shonu aniž by si všimli co se děje v pozadí, a niž by rozvíjeli svoje vnitřní spirituální já.

V roce 2204 byla dokončena rozsáhlá kolonizace planety Mars o 20 milionech lidí. Ale v roce 2265 našeho letopočtu zničí tuto kolonizaci rozsáhlá přírodní destrukce. Lidstvo se pak nikdy nepokouší o kolonizaci Marsu.

2309 – Jako výsledek nahromaděných a nevyřešených problémů přichází na Zem další velká katastrofa a to v podobě velké globální války. Velkou část civilizace, jak ji známe teď přestane existovat. Tato válka bude mít za následek vyhynutí “žluté a barevné” lidské rasy.

2396 N.L.-  Tato velká změna vede ke konečnému vytvoření globálního parlamentu na Zemi, Globální Svaz národů či států. Tento globální parlament, i když je volený hlasováním národů, není složen ani z politiků, ani z podnikatelů, nýbrž z vědců, technologů a humanitních osobností. Peníze, které známe již neexistuj a planetární zdroje přerozděleny. Nyní je jich dostatek pro každého člověka. Přemnožení, klima, výživa a ekologické problémy jsou vyřešeny. Život je snadný a lidé během života pracují méně a méně. Roky začínají počítat znovu s rokem číslo 1 (rok 2396). Globální vláda je nicméně forma totalitarismu a národní vlády se proti ní přímo či nepřímo postaví po dobu několika století. Lidé jsou stále omezeni jen na národní vědomí a  stále nerozvinuli planetární vědomí. Teprve po 2-5 toho docílí. I když neexistují hospodářské nerovnosti, jak je známe, stále existují nerovnosti nad kontrolou úrovně technologie a vlastností. Lidé jsou duchovně slabí a pomalí. Tato “zvláštní doba temného věku” trvá až do roku 3400.

3382 – Lidé procházejí obrovskou změnou. Lidé, jeden po druhém získávají náhle novou duchovní schopnost, která by se dala nazvat hyper-vize nebo hyperintuice. Přímý přístup k “velkému duchovnímu světlu” nebo “přímému poznání” s mimořádně silnými a ohromujícími jasnými tvůrčími schopnostmi. Dojde tedy k mutaci lidského mozku.

3400-4000 – Nový “Zlatý věk” přichází po téměř tisíci let “temného věku”. V globální vládě už nejsou vědci a technokraté. Existují totiž “Nadpozemští tvůrci”. Osobnosti, které mají několik vlastností a schopnosti jako například schopnosti filozofa, umělce, vědce, adepta, mystika atd. v jednom. Vše ve společnosti je svobodné, oblečení,bydlení, jídlo, doprava atd. Neexistuje žádný soukromý majetek a jediná nerovnost je čest a pověst. Lidé už nevěří tomu, že za úspěšným životem je technologie a materializmus, ale hlavně emocionální, duševní a duchovní vývoj spolu se sebezlepšováním. Lidé pracují jen 2 roky za celý svůj život, a to v rozmezí od 17 do 19 let. Počet obyvatel na planetě je pouhá jedna miliarda, existuje tedy dostatek produktů pro slušný život. Zákony společnosti jsou radikálně omezeny a je jich velice málo, protože kriminalita a další negativní chování jednotlivců téměř vymizelo. Existují pouze tři druhy zákona:

1) Ty, které se týkají dvouletého funkčního období.

2) Ty, které se týkají způsobu cestování a distribuce zboží.

3) Týkající se demograficky stabilní velikosti populace (kontrola porodů).