Misophonie: Nenávidíte některé z běžných zvuků? Mohou signalizovat mozkové abnormality!

Lidé, kteří nesnesou zvuky, které vydávají ostatní při stravování nebo zvuky kliknutí propisky, mohou mít skutečný důvod, naznačuje studie.
Lidé, kteří nemohou snést zvuky jako je žvýkání nebo dýchání, nemusí být jen pedanti. Může to mít za příčinu mozková abnormalita, říkají vědci. Misophonie je stav, kdy člověk reaguje mnohdy dost negativně na určité zvuky, které ostatní lidé skoro neregistrují nebo vůbec neregistrují, jako je příklad cvaknutí propisky nebo žvýkají při stravování. Jsou-li tito jedinci vystaveni těmto zvukům, mohou dokonce být až agresivní nebo jednoduše utéct.

Vědci z Univerzity v NewCastlu nalezli rozdíl ve frontálním laloku mozku u lidí trpících misophonií. Což naznačuje, že tento stav je pravý a nepředstavuje jen bezdůvodnou agresi. Dále také zjistili, že když lidé uslyšeli problematické zvuky, způsobilo jim to zvýšené pocení a také zvýšenou srdeční frekvenci.

Doktor Sukhbinder Kumar, z Ústavu neurověd na Newcastle University, řekl: “Tato studie ukazuje na kritické změny mozkové a jako dalším bodem jeho studie je přesvědčit lékařskou veřejnost, že se jedná o skutečný mozkový stav.”

Tim Griffiths, profesor kognitivní neurologie na Newcastle University a UCL, řekl, že doufá, že studie by mohla uklidnit a napomoct trpícím jedincům. Řekl, že: “Byl jsem součástí skeptické komunity, která tomu nevěřila, dokud jsem viděl pacienty na klinice a pochopil, že je to skutečné.”

Jednou z těchto nemocných je dvacetidevítiletá Olana Tansley-Hancock z Ashford v Kentu. Ta oznámila, že musela začít již v 8 letech jíst u sebe v pokoji, protože její rodina vydávala u stravování nepříjemné zvuky. Misophonii popsala jako „pocit, když jste s někým v tváří tvář a on vám říká, že vy nezníte jako vy“. Dále se zmínila, že je pro ni tento výzkum obrovskou úlevou, protože ukazuje, že je její „choroba“ skutečná.

Zdroj: news.sky.com