Kdo jsou bytosti ukryté ve stínu?

Jsou bytosti stínu z jiné dimenze, nebo jsou to duchové, démoni, astrální těla? A slyšeli jste už vůbec o bytostech ukrytých ve stínu?

Když se o těchto bytostech začalo mluvit lide, kteří je údajně viděli je popsali jako interdimenzionální bytosti, duchy, cestující v čase a dokonce jako návštěvníky z vesmíru. V podstatě si sami nebyli jistí co, to vlastně viděli. Mnoho popisů naznačuje, že stínové bytosti pocházejí z ničeho. Jen si to představte: sedíte doma, díváte se na televizi a najednou si všimnete podivného pohybu v místnosti. Vypadalo to jako tmavý stín, ale nikde nic není. Je to snad jen vaše mysl, která si s vámi pohrává? Pochybujete dokud se to nestane znovu. To už máte husí kůži po celém těle. V tuto chvíli, už si nejste jistí co to bylo, ale víte, že jste něco viděli. Byla to nejspíše stínová bytost. Ale co jsou vlastně zač?

Aspekt, těchto bytostí je obvykle tělem jakéhosi stvoření s velkou výškou a schopností proniknout velkou rychlostí do místnosti, či napříč stěnami. Také je známo, že se zjevují za zcela běžných podmínek, během toho co si čtete, sledujete televizi, nebo během toho co provádíte jakoukoliv jinou každodenní činnost. Siluety se rychle objeví projedou místnosti a rychle zase zmizí. Lidé, kteří je viděli tvrdí, že obvykle byly vidět temné stíny, páry rukou, nohou, nebo pár očí a to zejména v noci. Poté se tvrzení svědků rozchází, jelikož se nemohou shodnout na tom, co se v těchto stínech skrývá. Nicméně shodnou se na tom, že tyto bytosti zachytíte pouze na základě periferního vidění a jakmile se otočíte za siluetou, okamžitě zmizí.

Ti, kdo tvrdili, že stínové bytosti jsou výsledkem moderního folklóru jsou na omylu. Ve skutečnosti existuje řada náboženství a legend, které popisují tyto tajemné bytosti. V minulosti byly přezdívané jako stíny podsvětí nebo ztracené duše, zatímco v dnešní moderní době jsou lidé nakloněni teorii o interdimenzionálních bytostech, které narušují naší realitu. K tomuto tématu se samozřejmě snaží vyjádřit i vědci, kteří se celému jevu snaží dát racionální vysvětlení. Odborníci tvrdí, že lidé, kteří trpí přerušovaným spánkem, mohou vnímat “stínový, nebo nejasný tvar”, který se k nim blíží, zatímco leží nehybně paralyzováni na lůžku. Nicméně, většina lidí nechce a popírá, že by tento jev mohl být vysvětlen vědci, jelikož zážitek, který je spojen s tímto zjevením přesahuje naše chápání prostoru a času.

Zajímavá teorie naznačuje, že tzv. Stínové lidé jsou ve skutečnosti astrální organismy. Teorie naznačuje, že stíny nebo “esence” jsou skuteční lidé, kteří se pohybují mimo své tělo. Podle Jerryho Grossa, autora, lektora a učitele astrálního cestování, všichni vystupujeme z těla, když usneme. Proto by tito stínoví lidé mohly být výsledkem onoho cestování mimo tělo. Další teorie ukazuje na to, že bytosti jsou vlastně cizinci z vesmíru. Jelikož lidé, kteří údajně byli uneseni mimozemskou bytostí tvrdí, že jejich únosci měli možnost pohybovat se skrz stěny a zavřené dveře, mohli se objevit i zmizet za doslova sekundu. Třetí teorie zase uvádí, že jde o pouhé cestovatele v čase. A zatímco přesná povaha těchto stinných bytostí není známá, skeptici tvrdí, že jsou výsledkem nadměrné aktivní představivosti. Bohužel doposud neexistuje žádný způsob, jak dokázat, nebo vyvrátit teorie o stinných bytostech.