Je lidská rasa z této planety, nebo jsme zde jen jako vězni?

Lidské bytosti  se vyvinuly jinde ve vesmíru a byly přineseny na Zem mimozemskou civilizací aby se zde mohla přirozeně vyvíjet, a to podle nové teorie vědce, který se zabývá analýzou vývoje lidské rasy.

Výzkumný pracovník a autor Dr. Ellis Silver zkoumá lidskou rasu a její fyziologii a porovnává ji s jinými druhy na planetě. Tento stejný muž je autorem teorie, že lidská rasa se nenarodila na této planetě. Vědec je přesvědčen, že mezi námi a jinými druhy na Zemi existuje mnoho rozdílů, které poukazují na skutečnost, že jsme vlastně odjinud, z dalekého vesmíru.

Ve své knize s názvem “Lidé nejsou ze Země”, doktor Silver zdůrazňuje skutečnost, že jako druh jsme obzvláště citliví na sluneční světlo – ostatní druhy jsou vůči tomuto záření imunní.

Jako příklad uvedl, že plazové slunce používají k regulaci teploty, ale lidé se musí vyhnout dlouhým časům vystaveným na slunci, protože nám může způsobit závratě nebo úpal.To, co říká doktor Silver, je důkazem toho, že lidé pravděpodobně pocházeli z míst, kde nebylo tolik slunečního světla.Lidé trpí také širší škálou onemocněním než ostatní zvířata, což Dr. Silver říká, je dalším důvodem, proč se domníváme, že jsme z méně slunečné planety, kde není tolik UV záření.

Doktor Silver řekl: “Všichni jsme chronicky nemocní. Kdybyste našli jediného člověka, který je 100% zdravý a nebude trpět nějakou skrytou nebo neovládanou poruchou nebo stavem, byl bych překvapen – nebyl jsem schopen najít někoho. “Výzkumný pracovník také poukazuje na skutečnost, že lidé pravidelně trpí špatnými zády, což, je způsobeno skutečností, že jsme se pravděpodobně původně vyvinuli na planetě s mnohem nižší gravitací.

Doktor také nabízí mnoho teorií, proč nás lidskou rasu, věří, že nejpravděpodobnější teorie je ta, že Země funguje jako “vězeňská planeta”, což by vysvětlovalo naši násilnou povahu.Doktor Silver řekl: “Země zhruba odpovídá našim potřebám jako druhům, ale možná ne tak silně jako ta, ze které nás sem přivedli.”