Jaký je skutečný příběh lidské rasy? Jsou našimi tvůrci Anunnaki?

Každý, kdo četl řecké mýty, nebo alespoň sledoval filmy jemi inspirované ví o různých polobozích, kentaurech, obrech a zvláštních bytostech, které se setkají s jejich hrdiny. Otázky, které dnes mnozí řeší, je, zda většina hybridních tvorů byly jen fantazií našich předků, či mýty (jako v případě Troyi) popisuje nebo událost, která se kdysi stala. Lvi s lidskými tvářemi, lidé s ptačími hlavami – to vše může být viděno v dávných egyptských obrazech z doby, kdy řecká kultura byla ještě v plenkách. Stopy vedou do Sumeru “kolébky lidstva”, kde u řeky Tigris a Eufrat náhle objevili civilizaci, která – jak podle nejnovější výsledků výzkumu – byla starší, než jsme očekávali.

Příběh lidského rodu

Na jeho počátku byly “bohové”, kteří přišli z planety jménem Nibiru, která se po tisíce let trvající nepřítomnosti objevila v jiné sluneční soustavě. Podle Sumerů přišli na Zem asi před 450 000 roků. Potřebovali zlato, které mohou chránit jejich poškozenou atmosféru. Vzhledem k tomu že ke své těžbě potřebovali pomoc, přišel jejich vůdce (vědec) Enki s návrhem na využití jejich genetické znalosti k vytvoření nezbytných primitivních dělníků. Jednalo se o genetické zlepšení hominida, kteří se vyvinuli vlastní evolucí na Zemi, přidáním některých genů rozvinutých vyšších “bohů” Anunnaki.

Vraťme se ale k tomu, když “bohové” přistáli na Zemi. Jejich neuvěřitelné dlouhověkost (několik tisíc let), které jim umožnila cestovat mezi Zemí a jejich planetou v jiné sluneční soustavě. Vytvořili inter alia, pozemské kolonie, kde čekali na návrat na svou mateřskou planetu.

https://youtu.be/n3q73qS2iXU

Sumerské epiky také hovoří o nižším božstvu a jejich vzpouře proti příliš náročné práci (těžbě zlata). To nakonec přerostlo v revolty, které lze směle názvat “hvězdnými válkami”. Více se o tom a můžeme dozvědět ze starobylých indických eposů.

Jsme děti bohů

“Bohové” se nakonec rozhodli, že potřebují bytosti schopné těžké práce, ale které jsou zároveň inteligentní. Proto se rozhodli spojit geny Homa erecta s geny “bohů”. Tak vznikl Homo sapiens. “Bohové” nás naučili vše, včetně základů medicíny, práva, kosmologie.

https://www.facebook.com/UFOkruhyvobilyainezahady