Chronovisor: zařízení, které Vatikán používá k pohledu do budoucnosti i do minulosti

Podle mnoha zpráv a příběhů, které byly publikovány v průběhu let, mezi mnoha údajnými tajemstvími, které Vatikán má, je i zařízení zvané Chronovisor. Přístroj uživateli umožňuje pozorovat nejen předešlé ale i budoucí události. Mnoho lidí věří, že toto zařízení je jedno z největších hlídaných tajemství, jaké kdy lidstvo mělo. Objevili se i spekulace, že jde o zásadní “nástroj”, kterým si Vatikán upevňuje svůj vliv a sílu v průběhu let.

Od dob, kdy HG Wells napsal svůj román “Stroj času”, mnoho lidí bylo touto myšlenkou, cestování v čase, fascinováno. Což ostatně přetrvává dodnes, jak jsme již psali v jiném článku, o tuto problematiku se teď zajímají i teoretičtí fyzici, kteří doufají, že jednou možnost cestovaní v čase bude reálné. Nicméně 2.května 1972 španělské noviny šokovaly svět publikovaným článkem s provokativním nadpisem: Stroj, který fotografuje minulost, byl nakonec vynalezen. Článek uvádí, že desítky vědců vytvořili artefakt, který jim umožňoval fotografovat minulost, například i svědky historických událostí přímo spojených s Ježíšem Kristem. 

Údajné zařízení, které podle některých může být pouhým sci-fi výmyslem, bylo postaveno v 50.letech týmem vědců vedených otcem Pellegrino Maria Ernetti, který byl mimo jiné italský fyzik, který se později stal knězem. Při své práci dostal významné pomoci od držitele Nobelovy ceny Enrica Fermiho a známého raketového vědce Wernhera von Brauna. Chronovisor je poměrně malý nástroj, který je vybaven řadou antén a je složen výhradně ze vzácných slitin.

Zprávy otce Ernettiho naznačují, že kdokoliv používá zařízení, je schopen zachytit a zaznamenat konkrétní místa, důležité události v historii. Navíc díky Chronovisoru, můžete sledovat i jednotlivce. Takže můžete být v podstatě svědky mnoha událostí. Teorie kolem tohoto zařízení jdou až do takových měřítek, že tvrdí, že za dokonalých podmínek je možné předvídat i blízkou budoucnost. Nicméně Ernetti neposkytl všechny informace, naopak prohlásil, že celá věc podléhá jisté diskrétnosti. Ve zprávách otce Ernettiho můžeme najít věty typu: Chronovisor pracoval tím způsobem že…..a zpracovával zbytkové elektromagnetické záření, které zbylo mnoha procesy….” Ze zpráv také vyplývá, že Ernetti použil Chronovisor k tomu, aby byl svědkem významných historických událostí, z nich nejvýznamnější je ukřižování Krista.

Ernetti dále tvrdí, že právě díky tomuto zařízení se podařilo podložit mnoho historických události jako je, zničení Sodomy Gomory, nebo třeba založení Říma v roce 753 př.n.l. Francouzský kněz Francois Charles Antoine Brune byl jedním z prvních, kdo slyšel o Chonovisoru. Tento kněz se s Ernettim setkal v šedesátých letech, kdy oba cestovali po Benátském kanálu. Otec Brune byl velice zaskočen, když otec Ernetti odhalil existenci stroje, který by mohl odpovědět na všechny otázky týkající se Bible. Když chtěl Brune vědět více, byl mu Chronovisor popsán jako stroj, který je podobný televizoru, ale místo toho aby přijímal vysílaní z místních stanic, dokázal se Chronovisor naladit na minulost a umožnit tak divákovi “vidět a slyšet události, k nimž došlo před staletími”. Údajně stroj pracoval na principu detekce obrazů a zvuků, které lidstvo “vytvořilo” a které “plují” ve vesmíru.

Další zprávy uvádějí, že zařízení a celý projekt byl zastaven Vatikánem, nicméně nebyl zničen. Mnoho lidí tedy věří, že Chronovisor je tedy ukryt ve Vatikánu, daleko od veřejnosti. Existuje ale i verze, která naznačuje, že otec Ernetti a jeho tým se rozhodli v zájmu bezpečnosti celý stroj demontovat. Hrozilo riziko, že by se toto zařízení mohlo dostat do špatných rukou a vytvořit tak “diktaturu tak strašnou, že si ji lidstvo nedovede ani představit.” Další zajímavostí na celé věci je dopis psaný otcem Ernettim, před jeho smrtí v dubnu 1994, v němž bylo uvedeno, že stroj je skutečný a nejednalo se o podvod, jak mnozí tvrdí.

Co si myslíte vy o příběhu, který stojí za Chonovisorem?