200 000 let staré pohřbené doly a kamenné památky jako díla starověkých mimozemšťanů

Rate this post

Jaká je spojitost mezi pohřbenými zlatými doly, kamennými památkami a Anunnaki v Jižní Africe? Jihoafrický badatel, spisovatel a zpěvák Michael Tellinger tvrdí, že starověké civilizace používaly kámen k produkci vysokofrekvenčního zvuku, který uměly využívat ke svým záměrům. To vše pod nadvládou božstev Anunnaki.

Michael Tellinger studuje dlouhodobě mnoho prehistorických památek a starověké zlaté doly, které se nacházejí snad po celé jižní Africe. Klíčový význam přikládá kruhovým stavbám v bezprostřední blízkosti zlatých dolů. Podle historiků jde o kamenné obezdívky pastvišť. Tellinger se ale domnívá, že souvisejí se zlatem.

Odtud je už jenom krůček k záhadným sumerským bohům jménem Anunnaki. Bůh Enki podle legendy stvořil člověka, aby prováděl nejtěžší práce spojené s těžbou zlata v zemi Abzu. Sídlo Enkiho a místa těžby dokládají pozůstatky kruhových staveb v jižní Africe. Tellineger tvrdí, že jich tu kdysi bylo 10 milionů.

Kam zmizeli stavitelé a obyvatelé těchto staveb? Jak vysvětlit množství těchto staveb v souvislosti s malým počtem místních obyvatel, s jejich historicky nedávným příchodem? Sumerské tabulky uvádějí, že 8 dávných sumerských králů zde vládlo více než 200 000 let – tím by se vše vysvětlilo.

Byli tam Sumerové těžící zlato. Podle Tellingera zde bylo kdysi 75 000 zlatých dolů. Kruhové stavby byly postaveny z velmi tvrdého kamene rohovce, který má – kupodivu – skvělou vodivost zvuku. Sloužily jako generátory energie stejně jako pyramidy! Šlo o děje, které se odehrávaly před 100 000 lety a dříve.

Sdílet: