Obrovský kráter odhaluje “ztracený svět, zmrazený v čase”.

Geologové objevili na Sibiři něco opravdu znepokojujícího. Obrovský kráter odhaluje “ztracený svět zmrazený v čase”. Místní obyvatelé přezdívají kráteru “dveře do podsvětí”.

Masivní kráter, který se nachází asi 660 kilometrů severně od města Jakutsk, je odborníkům známý od 60. let minulého století, kvůli náhlému odlesňování této oblasti. Bez stínu se půda roztavila a zem se doslova katastrofálně propadla. Odborníci se domnívají, že masivní kráter byl vytvořen výhradně v důsledku roztavení permafrostu v sibiřské krajině.

Tento zajímavý jev přeměnil povrch nerozpoznatelným způsobem a je jen jedním z mnoha děsivých událostí, ke kterým dochází na Sibiři v důsledku klimatických změn. Masivní kráter, oficiálně známy jako Batagajka je po více než 50. letech znepokojivým úkazem pro vědce, protože zatím se jeho růst nezastavil. To znamená, že kráter stále pracuje. S téměř kilometrovou délkou a hloubkou přibližně 100 metrů se všichni obávají, že se během několika následujících měsíců kráter rozroste až do sousedního údolí. V loňském roce šetření ukázalo, že v posledním desetiletí se díra stále rozrůstá v řádech deseti metrů ročně, ačkoli v obzvlášť horkých létech se růst zvýšil až na 30 metrů ročně.

Odborníci říkají, že čím více dochází k rozmrazování, tím větší množství uhlíku je vystaveno účinkům mikrobů. Na druhé straně mikrobi spotřebovávají uhlík a produkují metan a oxid uhličitý jako odpadní produkty. Tyto skleníkové plyny se pak uvolňují do atmosféry a urychlují další oteplování. Je zřejmé, že velké povodně roku 2008 pomohly zvýšit velikost kráteru a nyní, když teplota Země vzrůstá kvůli globálnímu oteplování, geologové varují, že Batagajka bude růst mnohem víc.

Skutečnost, že kráter pokračuje v růstu rychlostí, která se zdá být nezastavitelná, nepředstavuje jen nebezpečí pro místní obyvatele, ale nakonec může ovlivnit celou planetu. Odstranění permafrostu může vést k uvolnění velkého množství skleníkových plynů, které jsou udržovány pod tundrou pod jeho povrchem. Profesor Julian Murton, geolog na univerzitě v Sussexu řekl: “V jistém smyslu Batagajka poskytuje pohled na to, co se stalo v minulosti a co se pravděpodobně stane v budoucnu.

Zatímco existují důkazy o tom, co se v historii dělo v Grónsku, Číně nebo Antarktidě, je historie Sibiře z velké části neznámá. Přitom, kdybychom věděli více faktů o Sibiři a celkovém dění, mohli bychom se lépe připravit na to, co přijde. Aby odborníci mohli zjistit víc o tomto kráteru, bude nadcházet řada vykopávek a znaleckých vrtů v této oblasti a v bezprostřední blízkosti kráteru.