Zajímavosti

Design a architektura Chrámu Slunce ve městě Modhera, je mimo naše chápání

Po celém světě najdeme mnoho ohromujících, starodávných staveb, které vyvolávají mimo jiné i spoustu otázek. Ne jednou lidé přemýšleli, jak kdysi mohli takovéto stavby lidé postavit. Jednou z takových staveb je i Chrám Slunce ve městě Modhera. Jde o starobylý chrám věnovaný slunečnímu božstvu Surya, který se nachází v indickém městě Modhera. Pokud máte rádi velkolepé starodávné města, kde se snad zastavil i čas, musíte navštívit i toto město a jeho chrám.

Chrám je  památníkem národního významu  a je udržován Archeologickým průzkumným týmem Indie. Tato fascinující starodávná stavba byla postavena indickým králem Bhimou, který byl členem dynastie Solanki v roce 1026.

Chrámový komplex má tři axiálně vyrovnané části; vlastní svatyni (garbhagriha) v hale (gudhamandapa), vnější nebo propojenou halu (sabhamandapa nebo rangamandapa) a posvátnou nádrž ( Surya kunda). Vnější stěny chrámu jsou zdobeny sochami bohů, nebeskými nymfami, zvířaty a mýtickými postavami. Starobylý chrám byl postaven tak, že když se objeví první paprsky slunečního světla, osvětlují přímo sochy bohů.

Jiné starověké chrámy Slunce v Modhera jsou pozůstatky minulosti, kdy starověký člověk vzdal hold různým přírodním prvkům, jako je oheň, vzduch, země, voda a nebe. Stará filozofie, která uctívala přírodní prvky a jejich spojení s lidmi, byla považována za hlavní sílu a energii životního cyklu.

Podle literatury jsou kroky Surya Kunda (  jeden z nejúžasnějších rysů chrámu – je obdélníkový bazén, kde oddaní vykonávali náboženské obřady), stylizovaným zrcadlovým obrazem Shikhary, který bohužel již neexistuje. Symbolicky to spojilo oheň a vodu. Želvy stále žijí ve vodách této nádrže. Tato nádrž je také nazývána Ramakundem díky legendy Rámy spojené s tímto místem. Abychom vstoupili do tohoto majestátního chrámu slunce, musíme nejprve překročit nádrž známou jako Ramakund , postavenou v obdélníkové formě a obsahující 108 svatyní věnovaných různým bohům a polobohům.

Na třech stranách nádrže (kund) jsou umístěny tři hlavní svatyně, které jsou věnovány Ganeshovi, Vishnu a obraz boha Shiva, který tančí “Tandav” před chrámem slunce, který pokrývá čtvrtou stranu. Po stoupání po schodech “Sabha Mandap” najdeme dvanáct “Adityas” vytesaných do chrámu. Těchto dvanáct replik vyřezaných na sloupcích představují slunce podle dvanácti měsíců v roce. Surya Kund – jedna z nejúžasnějších rysů chrámu – je obdélníkový bazén, kde oddaní vykonávali náboženské obřady.

Užijte si ohromující obrázky:

Sdílet: