3 starověká města, o kterých jste pravděpodobně neslyšeli.

Před tisíci lety,se z mnoha důvodů, starověké kultury po celém světě rozhodly uniknout z povrchu naší planety a hledat útočiště hluboko uvnitř Země. Těmto kulturám se náramně dobře povedlo vybudovat neuvěřitelná podzemní města, která disponují mnoha zákoutími, připomínající pokoje, obytné čtvrtě, náboženská střediska, podzemní farmy a úkryty.

Už od středověku, byly tyto katakomby a podzemní města důležitá k přežití, dokonce se zde praktikovali pohanské rituály, které neměly být viděny, plánovaly se zde revoluce, neočekávané útoky na nepřítele, nebo se touto cestou mohli spojovat třeba i národy. Mnoho z těchto měst se po objevení stalo okamžitým historickým dědictvím celého světa.

Starobylé podzemní město Derinkuyu

Derinkuyu v Cappadocia v Turecku je pravděpodobně největší podzemní město, které bylo doposud objeveno. Je složeno z více než 8 úrovní hlubokých až 80 metrů s více než 600 vchody, rozmístěnými na povrchu, nad skrytým městem. I přesto, že jde o největší město, datum jeho vzniku není známo, Turecké ministerstvo kultury má za to, že podzemní město mohlo být postaveno v 8.století před našim letopočtem. Toto město může být dílem Frýgianů, starověkého Indo-evropského lidu, kteří uctívali “velkou matku” Sibylu. Frýgiani vytvořili pokročilou kulturu známou především díky svému vládci Midase.

Účel Derinkuyu, ze odhadován na skladování potravin, trvale měl asi 10 000 obyvatel, v případě nouze, či nejvyšší potřeby, mohl poskytnout přístřešek 30 000 obyvatel. Už v té době mělo město výbornou komunikační síť, která propojovala město pod povrchem s civilizací nahoře, a s městem Kaymakli. Derinkuyu, o rozloze 4 čtverečních kilometrů, je postaven na měkkém a snadno zpracovávaném povrchu. Terén je tvořen hladkým vulkanickým kamenem; smíchané s blátem a popílkem ze sopečných výbuchů.

Podzemní město Naours

Z Turecka se můžeme přemístíme do Francie, kde se nachází Naours, podzemní město čítající 2 míle podzemních tunelů, více než 300 podzemních místností, a to vše je skryto 100 stop pod povrchem. Naours bylo postaveno nejprve za účelem římského lomu v 3. století našeho letopočtu a později se rozšířilo do plně funkčního města, které obyvatelé Francie začali využívat jako útočiště během válek a nájezdů ve středověku. Město poskytlo ochranu více než 3000 obyvatel a zahrnovalo vlastní kaple, stáje, studny a dokonce i pekárny.

Podzemní město Kaymakli

Posledním městem je Kaymakli, které je součástí několika podzemních měst. které se nachází opět v Turecku, tentokrát ale v Kappadokie v centru Anatoli. Vznik tohoto města se opět jen odhaduje a to na rozmezí od 5 do 10 století. Bohužel k tomuto městu je málo dochovaných dokumentací, či jiných poznatků a pozůstatků, aby se chodby tohoto města mohli vyzdobit a přesně určit jaká kultura jej obývala. Tak lze jen říct, že jich bylo mnoho. Úkol měst byl ale jasný, mělo chránit obyvatele regionu v případě invazí. Má velice strategickou polohu, a to z něj činí skvělé útočiště. Kaymakli má pouze jeden vstup a rozkládá se na 2,5 km². V podzemí jsou prostory pro klady, stáje, cisterny, sklepy, kuchyně, kostely i pro pohřebiště. V kuchyních je zřejmé, že stěny a strop jsou impregnovány sazemi. V kostelech jsou zbytky byzantských fresek, které je zdobily.