Může vám nervový implantát pomoci obnovit paměť? Výzkumný pilot financovaný výzkumnou agenturou pro obranné projekty (DARPA) naznačuje, že v blízké budoucnosti to bude možné.

V malé studii na 15 pacientech v baptistickém středisku Wake Forest Baptist Medical, implantát „protetické paměti“ pomohl pacientům zlepšit krátkodobou paměť v průměru o 35 procent což je podstatné zlepšení. „Nebylo to pro nás překvapení, když jsme zjistili, že to fungovalo,“ řekl Hampson,vedoucí výzkumu, „co nás překvapilo, byla míra úspěšnosti.“

Pacienti byli součástí programu léčby epilepsie a už měli elektrody implantované do jejich mozku, aby zmapovali nervovou aktivitu při léčbě záchvatů a chirurgických zákroků. V době jejich zavedení vědci rekrutovali pacienty, aby hráli jednoduchou paměťovou hru (identifikovali, které z několika obrazů byly zobrazeny na předchozí obrazovce) a mapovali neuronovou aktivitu pacientů, zejména v hipokampu, což je část mozku zodpovědná za tvorbu paměti.

Když výzkumníci stimulovali hipokampus pacientů v pozdějších studiích s použitím personalizovaných „paměťových kódů“, zlepšily se krátkodobé vzpomínky pacientů. Dvouminutový test ukázal 37 procent zlepšení a hodinový test paměti ukázal zlepšení o 35 procent.

„Paměť je podstatou toho, kdo vlastně jsme,“ řekl Hampson, „bez našich vzpomínek ztrácíme podstatu sebe sama.“ Cílem výzkumu pracovníků je obnovit paměť pro pacienty, kteří trpí traumatickým poraněním mozku, mrtvicemi, ztrátou paměti způsobenou stárnutím, Alzheimerovou chorobou nebo jinými nemocemi, a vytvořit tak spouštěče nervové paměti u pacientů, kteří nemají implantované elektrody.

SHARE