Stephen Hawking oznámil (viz. článek v angličtině: Stephen Hawking says he has a way to escape from a black hole), že zná způsob jak lze utéci z černé díry. Je to podobná myšlenka, o které mluví Nassim Haramein už řadu let. Nassim Haramein uvádí, že informace, která padne do černé díry je vlastně holograficky zakódována na horizontu událostí černé díry. Nassim Haramein přináší nejen pohled na horizot událostí, ale též vztah k informacím, které jsou uvnitř samotného obrazu. Poměr informace na vnitřní straně k vnějšímu povrchu horizontu událostí je roven gravitačnímu poli objektu. To odpovídá Einsteinovo rovnicím polí.

Horizot událostí je kulovitá oblast okolo černé díry, ze které nemůže nic uniknout.

Nassim Haramein ukazuje, že kodované informace jsou vlastně holografické a to ve velmi specifickém uspořádání, kterému říká holografické pole. Toto pole lze přirovnat k 3D verzi květu života v měřítku kuliček o Planckově velikosti nebo též kvantových voxelů (sférické pixely). Ty Nassim Haramein nazývá Planckovo sférické jednotky (Planck Spherical Units) nebo-li PSU. Stephen Hawking je na dobré cestě se přiblížit práci Nassima Harameina a to s každým novým oznámením…

Zdroj: suenee.cz

SHARE