Nová studie NASA ukazuje, že kdysi existovaly na Zemi desítky dávných vyspělých civilizací podobných té naší, ale všechny náhle zanikly.

Studie naznačuje, že lidstvo by mohlo zaniknout v několika příštích desetiletích na základě vzoru pozorovaného u těchto civilizací.

Podíváme-li se 3000 – 5000 let zpátky do historie, najdeme historický záznam, který nám jasně ukazuje jako byly vyspělé a složité civilizace stejně náchylné na zhroucení jako jsme dnes my. Tento přetrvávající vzor vedl vědce k otázce budoucí existence společnosti a civilizace jak ji dnes známe.

Pokud bychom se ohlédli zpět v čase více než 10000 let, našli bychom důkazy existence vyspělých civilizací, které pravděpodobně předcházely incké, olmécké a starověké egyptské civilizaci, nemluvě o dalších vyspělých starověkých civilizacích jako byla mezopotámských.

Je těžké přehlédnout opakující se vzorce, které identifikovali vědci ve většině těchto civilizací a studie financovaná NASA je jasný důkaz o cestě starověkých civilizací na Zemi během tisíců let. Podle mnoha lidí to znamená, že dávné civilizace v průběhu historie několikrát vznikly a zase zanikly.

Stejné prvky se zachovaly a opakovaly a způsobily zánik starověkých civilizací před námi. Safa Motesharri, vědec zabývající se aplikovanou matematikou, uvedl ve své studii Dynamický model člověka a přírody, že proces zrodu a pádu je vlastně opakující se cyklus, který můžeme najít v celé historii.

„Pád Římské říše a stejně (ne-li více) vyspělých říší Chan, Mauryan a Gupta jakož i mnoho vyspělých mezopotamských říší je svědectvím toho, že pokročilé, sofistikované, komplexní a kreativní civilizace mohou být také křehké a pomíjivé.“

Studie dospěla k závěru, že existují dva klíčové sociální prvky, které přispěly ke kolapsu každé jedné vyspělé civilizace v minulosti: „přečerpání zdrojů s ohledem na ekologickou únosnost“ a „ekonomické rozvrstvení společnosti na elitu (bohatých) a masy (prostých občanů – chudých). Tyto společenské jevy hrály „ústřední úlohu ve vývoji a procesu kolapsu“ ve všech případech za posledních 5000 let.

I přesto, že naše civilizace je ve velmi pokročilém technologickém stádiu, nemusí to nutně znamenat, že jsme ochráněni před hrozícím chaosem. Ve studii jsme zjistili, že „technologické změny mohou zvýšit efektivitu využívání zdrojů, ale také mohou způsobit zvyšování spotřeby na obyvatele a zvýšení rozsahu těžby surovin. Zvýšení efektivity využívání zdrojů tedy způsobuje často nárůst spotřeby. “

Jeden z nejlepších příkladů zániku pokročilých starověkých civilizací můžeme najít ve střední Americe.

Podíváme-li se na starých Mayů, kteří byli extrémně vyspělou starověkou civilizací, zjistíme, že při rozpadu této kdysi velké říše hrálo klíčovou roli několik faktorů. Zatímco většina vědců se shoduje, že odlesňování, hladomor a sucho byly klíčovými prvky zániku říše Mayů, my nacházíme podobný vzor v jiných civilizacích, nejen v Americe, ale po celém svete.Príčiny zániku civilizací

Motesharrei a jeho kolegové dospěli k závěru, že v podmínkách „které odrážejí realitu dnešního světa … jsme zjistili, že kolapsu je těžké zabránit.“ V prvním z těchto scénářů:

„…. se zdá, že civilizace je na cestě udržitelného rozvoje již delší dobu, ale přestože má optimální rychlost čerpání zdrojů a velmi nízký počet členů elity, konzumuje nakonec elita příliš mnoho, což vede k hladu mezi prostými občany a to nakonec způsobí kolaps společnosti. Je důležité poznamenat, že tento typ kolapsu je vyvolán hladem, který způsobuje ztrátu pracujících a nikoli přírodními podmínkami.

zdroj: suenee.cz

SHARE