Na stránkách Anton Parks naleznete zajímavý rozhovor Alaina Gossense s Antonem Parksem, který získal duchovní cestou podrobné informace o stvoření lidstva ve staré Mezopotámii mimozemskými tvůrci, které nazývá „plánovači života“.

Parks se uváděl do stavu „rozšířeného vědomí“ po dobu několika let, kdy získával úžasné informace od významné bytosti, žijící v tehdejší kolébce lidstva. K tomu, aby všemu porozuměl a jeho informace si mohl ověřit, začal studovat staré jazyky – sumerský, akadský a babylonský a vyhledával všechny dostupné texty z hliněných tabulek z archeologických nálezů. Parks popisuje starověké sumerské „Bohy“ mnohem podrobněji než Zecharia Sitchin ve svých knihách. Anunnaki byli jen jednou skupinou kolonistů, mezi dalšími plazími rasami, které za pomoci genetické manipulace vytvářely mnoho různých druhů hominidů, jejichž pozůstatky nyní nacházíme a přičítáme to vývojové linii podle Darwina. Omyl! Všechno to byly různé úspěšné i neúspěšné výsledky práce „plánovačů života“.

Parks se ve svých knihách zabývá celým panteonem Bohů, včetně jejich činnosti nejen v Mezopotámii, ale i ve starém Egyptě a prakticky v celé Africe. Bytosti rodu Homo pokládali za méněcenné jako zvířata a využívali je jako otroky v dolech a na svých plantážích. Projekt bytostí typu „Ádam“ byl neustále upravován, až se jednoho dne osamostatnil a během tisíciletí osídlil celou planetu. Kde jsou naši stvořitelé? Někteří odletěli zpět do vesmíru, kde je dnes identifikujeme jako mimozemšťany, kteří Zemi občas navštěvují jako ZOO, aby se přesvědčili, jak jejich projekt pokračuje. Jiní se údajně uchýlili do podzemí, kde žijí ve velkých jeskyních propojených tunely pod celou Zemí a obvykle je to rasa Reptiliánů, která se považuje za původní obyvatele Země.

Anton Parks vypráví, že informace začal získávat někdy od 14 let, které se projevovaly jako „záblesky“, které nemohl ovlivnit. Byla to jakási forma channelingu, která však byla řízena druhou stranou, tedy „vysílačem“. Sám to nemohl ovlivňovat. Trvalo to vždy jen krátce, takže jeho okolí si zpravidla ničeho nevšimlo. Jeho vize byly nejen zvukové, ale i obrazové, které bychom dnes mohli přirovnat k holografické projekci. Sám se stával účastníkem těchto scén a bytosti v nich se často opakovaly, jako by se stával někým, žijícím v té době.

Nejprve si Parks myslel, že se zbláznil, ale později pochopil, že se mu někdo snaží předávat informace z dávné minulosti. Trvalo mu nějakou dobu, než pochopil, že se jedná o dobu staré Sumerské říše. Jakoby se ocitl v těle bytostí, která se jmenovala Sa´am, a prožíval s ním jeho životní příběh. Nakonec se rozhodl, že celý příběh zapíše a vydá jako knihu, když se nějakou dobu pokoušel přerušit tyto channelingové vjemy.

Anton Parks již vydal několik knih, zabývajících se touto historií, které lze objednat ve francouzském a anglickém jazyce, například na Amazon nebo Pahana Books.

Zdroj: suenee.cz

SHARE