Téma falešného přistání na Měsíci je stejně staré jako samotné přistání. Není žádným tajemstvím, že už v dny, kdy mělo dojít k prvnímu přistání na Měsíci, chodily v dobovém tisku zprávy o tom, že je to naprostý nesmysl. Důvody byly různé: náboženské, ideologické, vědecké, politické…

Richard C. Hoagland, přímý účastník z tiskového centra Apollo 11, k tomu dodává, že si vybavuje situaci, kdy anonymní člověk začal po tiskové místnosti NASA roznášet letáky, které hlásali, že přistání A11 je zinscenované.

Dvě fotografie z mise Apollo 15 jasně ukazují, že jde o inscenaci. Na obou fotografiích vidíme naprosto identický horizont. Obě fotografie byly tedy pořízeny ze stejného místa. V jednom případě je na záběru vidět v dálce LM (Lunární Modul mise Apollo 15) a v druhém záběru tam jaksi chybí.

Nabízí se úvahy:

  1. Druhá fotografie je zfalšovaná tím, že někdo v grafickém editoru odmazal LM. Obě fotografie jsou dohledatelné podle svých identifikačních čísel: AS15-82-11057 a AS15-82-11082. Můžete si to ověřit sami.
  2. Druhá fotografie byla pořízena ještě před přistáním. Pokud lze věřit chronologii číslování, pak je zjevné, že byla pořízena až po přistání. Další problém (nikoliv neřešitelným) by byl, kdo by umístil kameru na dané místo, ještě před přistáním.
  3. Druhá fotografie byla pořízena až po odletu LM. To by jistě šlo zařídit. Má to ale stále háček – chybí tam startovací základna LM, která po odletu LM zůstane na místě.

Když fotografie umístíte přes sebe, dosáhnete jednoznačné shody horizontu ve stejném výhledu.

Aby to bylo ještě zajímavější, pak fotografie hledí ukazuje v zrcadlovém odlesku známky toho, na co se osoba ve skafandru doopravdy dívala. První šipka od shora ukazuje na řadu světel zavěšených na stropě místnosti. Druhá šipka pak ukazuje na předmět, který připomíná stropní ventilátor. Ventilátor (třetí šipka) je pak umístěn i na zemi. Vrhá stín.

Odlesky filmového atelieru

Na co by potřebovaly ventilátory? Záběry byly zjevně pořízeny v tmavé místnosti, kde musely být použita silná světla osvětlující povrch studiového Měsíce simulující jeden zdroj – Slunce. Muselo jít o hodně silné žárovky, aby se co nejvíce eliminoval efekt nespojitého zdroje světla – vyzařující velké množství ztrátového tepla.

Když dojdou argumenty, nastoupí zásadní otázka: A proč by to dělali? Vždyť by se na to přišlo.
Ano, samozřejmě že se na to přišlo. Jen to trvalo cca 60 let, než soudobá výpočetní technika umožnila provádět důkladnější analýzu fotografických materiálů a současně, když byly uvolněny archivy fotografií přes internet. Odhalení probíhá právě teď!

Dobře, dejme tomu, že by se to podařilo utajit těch 60 let, ale pořád tu chybí rozumné vysvětlení, proč by to dělali? Vždyť tím hodně politicky riskovali!
To jistě ano. Byl a stále je to největší podvod na několik lidských generací a miliard lidí na světě, který se podařilo udržet v tajnosti více jak půl století. Je třeba rozlišit: Zfalšované fotografie jsou samostatným problémem. Nic to nevypovídá o tom, zda se kdy člověk ve 20. nebo 21. století procházel po Měsíci. Není jasné, zda ti, kdo jsou na fotografiích vyobrazeni, jsou ti samí, kdo dosáhli Měsíce.

Obava z politické diskreditace ze strany jiných států je problematická v tom, že každý stát v tomto světě má tajné služby a tajné služby mají své zvědy v sousedních státech.

Podplukovník Philip Corso komentuje situaci v 50. a 60. letech: My jsme měli svoje lidi v Kremlu. Rusové to věděli a my jsme věděli, že oni mají své lidi u nás v Pentagonu. Jinými slovy: Je naprosto jisté, že obě strany věděli o tom, že falšují historii. Rusové tím, když prohlásili Gagarina za prvního člověka ve Vesmíru a Američané tím, že prohlásili, že Neil Armstrong byl prvním mužem na Měsíci. Byla (a stále je) to vysoká politická hra, ve které každá ze stran ví něco, co druhá nechce, aby se zveřejnilo – alespoň ne hned.

Ještě zbývá otázka: A proč by to dělali? Proč by tak riskovali? Je snadné se spíše ptát: Proč lidé většinou lžou?

  • Chtějí získat snadnou výhodu (vypadat lepší), kterou by cestou Pravdy dosáhli jen obtížně.
  • Chtějí zakrýt Pravdu, která nezapadá do většinového přesvědčení v kontextu náboženství nebo historie.
  • Chtějí se vyhnout konfrontaci – mají strach z toho, že by Pravda byla pro ostatní příliš psychicky neúnosná.

Je třeba chápat, že myšlení lidí v 50. letech bylo ovlivněno velmi rigidním přesvědčením, že žijeme na planetě Zemi a že jsme jediná vyspělá civilizace ve Vesmíru (vědecký kontext). Tedy, že my jsme ti, kdo jsou pomyslným vrcholem Božího záměru. Konec konců, tak je to popsané v Bibli (náboženský kontext).

Co se ale stane v mysli lidí, když vyšlete sondu k Měsíci, Marsu a jiným planetám naší Sluneční soustavy a najdete artefakty neznámé civilizace. Jak uvádí Steven Greer – artefakty, které podle geologického stáří musejí být staré stovky tisíc nebo spíše miliony let? Jak tohle vysvětlit lidem, kteří jsou pevně přesvědčení a vychovaní v naprosto neomylné ješitnosti?

A aby to bylo ještě dramatičtější, začnou k vám prosakovat různé informace a náznaky o tom, že někdo se dívá. Čím dál více letců (za II. světové války) hlásí neznámé zářící objekty pohybující se rychlostmi a způsobem přesahujícími technické možnosti letadel. Lidé hlásí, že byli kontaktováni anebo dokonce uneseni neznámými bytostmi.

Sondy, která prováděla průzkumné snímkování Měsíce před zamýšleným letem misí Apollo přinesly sérii fotografií z odvrácené strany Měsíce. Na fotografiích byly vyobrazeny obrovské věžovité stavby sahající do výše několika kilometrů, ruiny budov a nové budovy. Byly zachyceny fotografie létajících objektů neznámé civilizace, která Měsíc využívá jako svoji základu. Jak tohle vysvětlit?

Opět argument je v duchu: Ha, fajn, tak teď jsem vás dostal. Přeci celý ten článek je o falešných fotografiích z Měsíce! Tak co mi tu teď vykládáte o fotografiích, které jsou zaručené „pravé“ a jsou na nich mimozemšťani?
To je ta podstata věci. Byly pořízeny fotografie, které ukazují realitu, jež byla a stále částečně je společensky neúnosná, proto bylo třeba vytvořit realitu (natočit ve filmových studiích), která bude politicky a nábožensky korektní. Vytvořili svět, kterému chtěli lidé věřit, protože ta skutečnost byla natolik fatální, že by ji buď nikdo nebral vážně anebo pokud by ji vzal vážně, znamenalo by to naprostý rozvrat společnosti, tak jak byla v té době nastavena.

Problém s utajením a lhaním je v tom, že jakmile jednou sejdete na tuto cestu, je velmi obtížné se z ní vymanit a to tím hůře čím, je lež rozsáhlejší a komplikovanější. Navíc ne všichni chtějí tu lež živit a najdou se občas dezertéři, kteří dostanou záchvat pravdomluvnosti. Takové je třeba odstranit, a to i kdyby šlo o třeba prezidenta spojených států (JFK) nebo jen o nejpopulárnější modelku/herečku (Marilyn Monroe).

Nairam Insider: Za studené války chtěla být Amerika natolik první (pro obyčejné lidi) v přistání na Měsíci, že zaplatila Kubricka, aby v ateliérech natočil přistání na Měsíci. Mělo to mnoho důvodů. Kdyby se to ve skutečnosti nepovedlo, kdyby se vidělo něco, co se vidět nemělo… svět by byl příliš šokován a Americká vláda by ve světové politice prohrála. Je fakt, že Američané na Měsíci opravdu byli. (Použili na to jiné technologie než ukázali veřejnosti.) A proto že viděli a potkali se na Měsíci mimozemšťany, byly některé fotografie zaměněny za ty, které jsou z filmových ateliérů.

Pořád vám to připadá příliš absurdní? Jeví se to tak, že žijeme v obrovské lži, do které jsme byli systematicky indoktrinováni po několik tisíce let. Je to jako balvan, který leží na většině obyvatel této planety.

Teprve s příchodem nového cyklu, který se lámal 21.12.2012 se začaly hýbat ledy. Teprve posledních 20 – 30 let se po mravenčích krůčcích otevírají archivy a vydávají svědectví o tom, jak námi bylo manipulováno.

V jedné pohádce se říká: „Pravda se nedá ukřičet, ani vyhnat z domu…“. Philip Corso pracoval v tajných službách pro Pentagon na oddělení Zahraničních záležitostí. Ve své knize Den po Roswellu píše v tom smyslu: Nemůžeme dlouhodobě utajit přítomnost mimozemšťanů na Zemi a Měsíci. Nemůžeme to ani zveřejnit, protože to by byl naprostý šok pro společnost. Můžeme se pokusit ale ten náraz zbrzdit tím, že budeme informace uvolňovat postupně obklopené spoustou dezinformací a falešných zpráv. Budeme diskreditovat vědce lidi, kteří by chtěli poskytnout nějaké věrohodné důkazy a necháme společnost, aby si na to přišla sama.

Zdroj: suenee.cz

SHARE