Společnost National Geographic částečně financovala novou studii zveřejněnou v Journal Nature Communications. „Náš výzkum ukazuje, že je třeba přehodnotit historii Amazonky,“ říkají výzkumní pracovníci. Rozložení potencionálních lokalit naznačuje vzájemně propojenou pokročilou řadu opevněných obcí s rozlohou více než 1 100 mil, která vzkvétala v letech 1200 až 1500 našeho letopočtu.

Podle nedávných studií, jižní části amazonského deštného pralesa byly pokryty rozsáhlou sítí starých osad i obřadních center dlouho před příchodem Columbuse. Vědci také prokázali, jak hustě byly tyto oblasti, které v Amazonii existovali už v letech 1250, osídleny – žilo zde až 1 milión obyvatel.

Studie podrobně popisuje, jak byly jednotlivé části amazonského pralesa dlouhodobě považovány za neobyvatelné, natož aby byly domovem starých kultur. Nicméně vědci objevili kolem 1500 opevněných obcí uvnitř amazonských deštných pralesů, které dokazují, že tyto oblasti, vzdálené daleko od hlavních řek, byly domovem miliónů lidí. Mimo jiné zde byly objeveny pozůstatky dřevěného uhlí a keramiky, které archeologové našli v oblasti o rozloze 1 800 km, to také dokazuje, že tato oblast byla osídlena nepřetržitě od let 1250 našeho letopočtu. Tento objev také vyvrací, dřívější přesvědčení, že starověké kultury stavěli své obydlí pouze poblíž řek a jezer.

Letecká fotografie archeologického naleziště

Bohužel většina Amazonie zůstává neprozkoumaná v důsledku pokrytí hustými lesy, což archeologům a dalším vědcům zamezuje přístup k dalším objevům, o které mají nepochybně zájem. Jak je totiž vidět máme se ještě hodně co dozvědět o životě kolem mohutné řeky. Jak uvedl National Geographic, „rozdělení potenciálních lokalit naznačuje vzájemně propojenou pokročilou řadu opevněných obcí s rozlohou více než 1 100 mil, které vzkvétaly v letech 1200 až 1500.“
„Musíme znovu zhodnotit historii Amazonie,“ uvedl  José Iriarte , archeolog z Univerzity  Exeter, National Geographic Explorer v tiskové zprávě . „Náš výzkum ukazuje, že musíme přehodnotit historii Amazonie. Určitě nebyla oblast osídlena jen u břehů velkých řek a lidé, kteří tam žili, krajinu kolem změnili. Oblast, kterou jsme zkoumali, měla nejméně desítky tisíc obyvatel. “

Zatím, archeologové odhalili, že existuje asi 1300 geoglyfů a vesnic na 154 000 čtverečních mílích jižní Amazonie.

Zdroj:https://ancient-code.com

SHARE